Kapitalismen styrer mot klimakrise

Når skal miljøbevegelsen forstå at kapitalismen er roten til problemet?

Av Reidar Knutsen

Dagens miljøbevegelse begrenser seg til i all hovedsak å stille krav til politikerne. Men politikerne er en del av det borgerlige maktsystemet som styrer kapitalismen. Kapitalismen er avhengig av økonomisk vekst. Det faktum at kapitalismen krav på evig vekst er uforenelig med at jorda er en begrenset ressurs, er et faktum som konstant blir forsøkt bortforklart.

Under dagens politikk er verden på vei mot 2,8 graders oppvarming innen slutten av århundret. Med andre ord, vi er på vei mot en global katastrofe, sier FNs generalsekretær António Guterres torsdag. [1]https://www.nrk.no/urix/advarer-om-2_8-grader_-_-vi-har-ikke-rad-til-flere-falske-lofter-1.16155285

Konsekvent blir det av folk med makt framstilt som at løsningen på klimakrisen er «bærekraftig vekst». Folk flest ser for seg en rett linje når en tenker årlig vekst på, men dersom endringen i prosent er den samme hvert år har man en eksponentiell endring[2]https://www.matematikk.net/side/Prosentvis_vekst_over_flere_perioder.

En rett jevn vekst. Utbredt forestilling om økonomisk vekst
Eksponentiell vekst. – Slik veksten faktisk er

La oss ta et eksempel på slik eksponentiell prosentvis vekst som det borgerlige samfunnet mener skal være bærekraftig:

La oss si at du har 100,- kroner i banken for en rente på 3% (den globale veksten i verden har svingt rundt 3% i seinere år[3]https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/gdp-growth-rate.

År:Beløp:
2106,09 kr.[4]100*1,03^2
10134.39 kr.[5]100*1,03^10
1001921,86 kr.[6]100*1,03^100
1011971,52 kr.[7]100*1,03^101
1508425,27 kr. [8]100*1,03^10
1518678,02 kr.[9]100*1,03^10
20036.935,58 kr.[10]100*1,03^10
20138.043,65 kr.[11]100*1,03^10
Hvordan dine 100,- kroner vokser etter antallet år. Etter 2 år har du 106,09 kr. Etter 201 år har du 38.043,65 kr.

Etter 100 år har du altså over 19 ganger hva du hadde i utgangspunktet. Fra år 100 til år 101 er veksten på 50,- kr. Altså 50% av de 100,- kr. du startet med. Fra år 150 til år 151 er veksten på 252,75, altså hele 250% av hva du startet med. Fra år 200 til år 201 er veksten på 1108,07 kr, altså 11 ganger de 100 kr. du starta med.

Eksponentiell vekst er slik grafen og tabellen viser: Det går sakte i starten, men etterhvert blir økningen enorm.

100 år fra nå, så skal vi altså utfra borgerskapets logikk ha en økonomi som årlig vokser med 50% av den totale økonomien vi har idag. Tenk hvor mye varer og omsetning vi skal ha om 100 år! For ikke å snakke om 150 år fram i tid, hvor veksten alene skal være 2,5 ganger den totale globale økonomien i dag. Det blir travelt for kommende generasjoner som skal ha tid til å produsere, transportere, selge og kjøpe alle disse varene. Etter 200 år skal veksten alene være 11 ganger den samla produksjonen vi har i verden idag.

150 år fram i tid, hvor veksten alene skal være 2,5 ganger den totale globale økonomien i dag.

Og dette har borgerskapet klart å narre det store flertallet av folk til å tro er en «bærekraftig utvikling»!!

Hvor kommer varene fra?

Vi har ingen andre steder og hente råvarene til produksjonen våre, en fra jordkloden. Om 100 år trenger vi hvert år å øke energimengden for å produsere 50% av de varene vi produserer idag. Om 150 år 250% av de varene vi produserer idag. Hvor mange vindmøller og solkraftverk skal til for å dekke dette energibehovet? Hvor mye natur må graves opp for å få tak i råstoffene? Hvor mye natur må raseres. Er det virkelige noen som tror at vi samtidig kan slutte å forbrenne de fossile brennstoffene som idag dekker det meste av all energi som brukes i produksjonen?

Den eksponentielle veksten i energiforbruket samsvarer med den eksponentielle veksten i den økonomiske veksten. Nesten alt kommer fra fossile energikilder. Det kan på grafen se ut til at forbruket av fossile energikilder er på vei ned i 2020, men dette skyldes dessverre i all hovedsak den økonomiske nedgangen som fulgte med Covid pandemien, forbruket går opp fra 2020 til 2021. Dette viser derfor at det er nettopp den økonomiske veksten som er årsaken til klimaendringene, og ikke løsningen på den.

Hvorfor framstilles økonomisk vekst som løsningen?

Hvorfor framstiller kapitalistene og deres lakeier vekst som løsningen, når det åpenbart er rota til problemet mht. klimakrise og krise vedr, tap av naturmangfold? Årsaken er at kapitalismen er avhengig av økonomisk vekst. Den kan ikke eksistere uten. Klimaavtaler og «1,5 graders målet» og «2 graders målet» er bare er et ferniss, og en løgn for å dekke over at systemet er helt ute av stand til å unngå stadig økende klimaskadelige utslipp. Det er derfor heller ingen overraskelse at FN finner ut at vi idag styrer mot 2,8 grader høyere temperatur[12]https://www.nrk.no/urix/advarer-om-2_8-grader_-_-vi-har-ikke-rad-til-flere-falske-lofter-1.16155285.

Spørsmålet idag er derfor åpenbart: Fortsatt destruksjon av jordkloden eller kommunisme.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *