1

Nytt standpunkt-dokument vedtatt

5. februar vedtok landsledelsen i Revolusjonære Kommunister den endelige utgaven av Revolusjonære Kommunisters standpunkt-dokument. På organisasjonens stiftelsesmøte høsten 2021 ble det vedtatt et provisorisk standpunktdokument; den endelige versjonen er en helhetlig revidering av dette.

Underveis i revisjonen har vi ført grundige diskusjoner på alle nivå, og tatt imot kameratslige innspill fra venner utenfor organisasjonen. Dette er gjenspeilet i det nå vedtatte dokumentet. Resultatet er en sterkere enhet og et fastere grep om vårt ideologiske grunnlag, marxismen-leninismen-maoismen.

Vi ser på vedtaket som en viktig milepæl i organisasjonens utvikling. Revolusjonære Kommunisters standpunkt kan leses her.