Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi.

Av Reidar K. – Kommentator i maoisme.no


Samenes nasjonaldag, også kalt Samefolkets dag, er 6. februar. På denne datoen kom det første internasjonale samemøtet sammen i Trondheim i 1917.

Som så mange andre nasjonale minoriteter som lever uten egen stat, er samene blitt utsatt for hard undertrykking i de statene de lever i. For Norges del har vi en lite ærerik historie hvor staten har drevet en brutal assimileringspolitikk hvor den nasjonale identiteten og kulturen for manges del har blitt ranet og ødelagt. I tillegg til den nasjonale undertrykkinga har de samiske områdene blitt sett på som en koloni som borgerskapet og deres stat har ranet og utbyttet for ressurser.

Selv om brutaliteten i undertrykkingen idag ikke er på samme nivå som i tidligere tider, foregår det fortsatt utplyndring av de samiske områdene. Bit for bit stjeles områdene samene bruker i sin virksomhet av den norske staten til fordel for norsk industri og norske interesser. Dette har ikke bare økonomiske konsekvenser, men gjør også at samiske tradisjoner og kultur gradvis reduseres og fortrenges.

Vi fordømmer den norske staten og det norske borgerskapets angrep på den samiske nasjon, som til tross for fagre løfter og rosende ord fortsetter idag. Samene har rettigheter som urfolk og nasjonal minoritet. Vi vil forsvare den samiske nasjonenes rett til å selv bestemme over sine områder, og deres kamp mot undertrykking og utbytting fra den norske staten og den norske herskerklassen. Vi oppfordrer alle ofre for undertrykking og kapitalismens rovdrift på mennesker, natur og kultur til å forene seg i kampen for et bedre samfunn fritt for undertrykking og fritt for kapitalisme.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *