Hvem er vi? / Who are we?

Hvem er vi?

Vi består av flere grupper rundt i landet som jobber for å lage et nytt kommunistparti basert på vår tids marxisme: marxismen-leninismen-maoismen. Vi mener kapitalismen er et urettferdig og idag destruktivt system. Vi mener det er umulig å løse vår tids største problemer med klimaendringer, ekstrem rikdom hos noen få, kombinert med ekstrem fattigdom hos mange innenfor dagens system – kapitalismen. Les mer om vårt syn under standpunkt.

Er du interessert i å bli medlem, eller ønsker å komme i kontakt med oss, kan du fylle ut skjemaet under.


Who are we?

We consist of several groups across the country that are working to establish a new communist party based on the marxism of our era: marxism-leninism-maoism. We believe that capitalism is an unjust and presently destructive system. We believe it impossible to solve the biggest problems of our time, such as climate change, extreme wealth of the few combined with extreme poverty of the many, within the present system – capitalism. Read more about our vision here (in Norwegian).

If you are interested in becoming a member, or wish to step in contact with us, you can fill in this form.

kontakt@maoisme.no

PS: Vi vil oppfordre deg til å bruke protonmail i din kontakt med oss. Du kan opprette e-post konto der gratis om du ikke har dette fra før.

P.S. We would urge you to use protonmail in contacting us. You can sign up for free if you haven’t already.

Some description about this section