Støtt teltleirbevegelsen!

Uttalelse fra Revolusjonært Kommunistisk Forbund, 20. mai 2024.


18. april satte studenter og ansatte ved Colombia University opp leir i solidaritet med det palestinske folket, med konkrete krav om at universitetet stopper sitt samarbeid med folkemordere. Siden da har teltleirbevegelsen spredd seg over hele verden, også i Norge.

Studenter i Oslo satte opp leir på UiO 1. mai, og i Bergen og Trondheim ble det reist telt på universitetene samme uke. Også andre steder i landet har studenter satt opp telt eller markert seg på andre måter.

I Oslo krever studentene at UiO suspenderer alle bånd med israelske utdaninningsinstitusjoner og selskaper, bygger opp relasjoner med palestinske utdanningsinstitusjoner, og innfører støtteordninger for palestinske studenter og universitetsansatte som er rammet av krigen.

I Trondheim går kravene ut på at NTNU fordømmer folkemordet, fryser samarbeid med Kongsberg Gruppen, som selger våpendeler til folkemordere, og ikke inngår nye samarbeidsavtaler med israelske akademiske institusjoner.

I Bergen er kravene at UiB tydelig fordømmer okkupasjon, apartheid og folkemord, innfører apartheidfrie soner, avslutter alt samarbeid med israelske akademiske institusjoner, og innfører støtteordninger for palestinske studenter som er rammet av Israels krig.

De fleste studenter er midt i eksamenstiden, men mange er villig til å stryke på eksamenene sine for å gjøre det de ser som en moralsk plikt. Den skrikende uretten som begås mot det palestinske folket, og den norske statens medskyldighet i folkemordet, har lagt grunnlaget for en ny antiimperialistisk bevegelse, der studenter går i spissen. Denne nye antiimperialistiske bevegelsen er betydelig sett fra flere synsvinkler:

Studentenes krav er rettet mot sårbare punkter i det israelske krigsmaskineriet. Israelske forskningsinstitusjoner bidrar aktivt til folkemordet på det palestinske folket, blant annet ved å utvikle våpenteknologi og overvåkingssystemer, og israelske universitet er en integrert del av den sionistiske statens infrastruktur. Internasjonalt akademisk samarbeid er også en viktig kilde til legitimitet for den israelske staten.

Videre uttrykker studentene en høy grad av antiimperialistisk bevissthet: i økende grad pekes det på hvordan Israels folkemord mot det palestinske folket henger sammen med det imperialistiske systemet, der Norge også deltar. Studentene avslører blant annet forbindelsene mellom norske universiteter, Israel, og den norske imperialismen. Det mest åpenbare eksempelet er Kongsberg Gruppen: våpenselskapet, som i stor grad er eid av den norske staten, er helt avhengig av forskningssamarbeid med NTNU.

Vi i Revolusjonært Kommunistisk Forbund uttrykker vår fulle støtte til de kjempende studentene og deres krav!

Fra leiren ved NTNU i Trondheim.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *