RK har hatt landsmøte

Revolusjonært Kommunistisk Forbund gjennomførte sitt første landsmøte høsten 2023.

Fram til landsmøtet har organisasjonens fulle navn vært «Revolusjonære Kommunister (maoistiske grupper)». Etter landsmøtet er navnet endret til «Revolusjonært Kommunistisk Forbund», men forkortelsen «RK» er beholdt. Navneskiftet markerer at organisasjonen nå står på et kvalitativt høyere nivå enn ved stiftinga for to år siden.

Plattformen vår slår fast at «Revolusjonært Kommunistisk Forbunds oppgave er å forberede stiftingen av det kommunistiske partiet i Norge som kan stille seg i spissen for den sosialistiske revolusjonen i Norge, som ledd i den proletariske verdensrevolusjonen.» Dette er grunnlaget for vår eksistens,

Det kommunistiske partiet er nødvendig. Da vi stiftet RK, var det fordi vi mente at det ikke fantes noen organisasjon som kunne utvikle seg til det kommunistiske partiet i Norge. Bare siden starten på organisasjonen vår for knappe to år siden, framstår det kommunistiske partiet som enda mer nødvendig.

Det blir tydelig for flere og flere at kapitalismen har blitt en trussel for selve livet på jorda: med sitt umettelige behov for profitt, skaper kapitalismen en klimakatastrofe vi bare så vidt aner konsekvensene av. Konkurransen om markeder og råvarer fører til imperialistiske kriger. Selv i Norge opplever arbeiderklassen angrep på levestandarden gjennom velferdskutt og inflasjon.

Dette er ikke tilfeldige problemer, men konsekvenser av kapitalismens iboende drivkrefter og motsigelser. Det er umulig å få slutt på krig, inflasjon, rovdrift på naturen og utbytting av folk uten at arbeiderklassen gjør revolusjon og avskaffer det kapitalistiske systemet fullstendig, over hele verden.

Utdrag fra RKs vedtekter

Et viktig ledd i organisasjonens sprang fra «maoistiske grupper» til kommunistisk forbund er at landsmøtet har vedtatt felles vedtekter for hele organisasjonen. Vedtektsdokumentet holdes internt, men vi gjengir noen utdrag:

Formål og ideologi

a) Forbundets oppgave og formål er å forberede stiftingen av det
kommunistiske partiet i Norge, som kan stille seg i spissen for den sosialistiske
revolusjonen i Norge, som ledd i den proletariske verdensrevolusjonen.

b) Forbundets ledende ideologi er revolusjonær kommunisme, altså marxismen-
leninismen-maoismen.

Om seksuell vold og trakassering:

Seksuell vold og trakassering er et dypt reaksjonært fenomen og uttrykk for patriarkalsk undertrykking. Alle medlemmer av RK har plikt til å bekjempe og forebygge seksuell vold og trakassering i og utenfor organisasjonens rekker.

Om demokratisk sentralisme:

a) Forbundets organisasjonsprinsipp er den demokratiske sentralismen. Organisasjonen er struktert etter rådsdemokratiske prinsipper, som vil si at: Organisasjonens politikk bestemmes gjennom hele medlemskapets aktive deltakelse, og alle posisjoner blir delegert nedenfra med imperativt mandat og er tilbakekallbare når som helst. Alle medlemmer må respektere organisasjonsdemokratiet. Mangfold i diskusjon er viktig mens det kreves enhet i handling. Mindretallet må underordne seg flertallet, og organer med lavere demokratisk mandat må underordne seg organer med høyere demokratisk mandat.

b) Enhet-kritikk-enhet står sentralt i organisasjonens kultur og demokrati. I alle avgjørelser streves det først etter konsensus gjennom kritikk og selvkritikk, gjennom diskusjon i god tro. Bare når konsensus viser seg å være umulig etter praktiske hensyn, løses saker gjennom flertall.

Revidering av standpunktdokumentet

Standpunktdokumentet er plattform for RK inntil videre; forbundet arbeider med å utvikle en mer permanent plattform.

I grove trekk er standpunktdokumentet det samme som ble vedtatt februar 2023, men det har blitt gjort enkelte revideringer:

  • Avsnittet «Væpnet revolusjon» er endret, og dokumentet slår fast at det ikke er mulig å føre folkekrig i Norge.
  • Punktet om masselinja i avsnittet «Maoismen» er utdypet, og det skilles mellom masselinja som kunnskapsteori og masselinja som metode for ledelse.
  • Avsnittet «Kamp mot patriarkatet» er revidert. I den forrige versjonen ble det ikke skilt mellom kjønn og legning, og bevegelsene for kvinnefrigjøring og skeiv frigjøring ble omtalt som «allierte» av den sosialistiske revolusjonen. Den nye versjonen slår fast at disse bevegelsene er integrerte deler av den sosialistiske revolusjonen.

Standpunktdokumentet kan leses her.


RK er i vekst, men vi trenger å vokse mer, og raskere. Vi har en verden å vinne og ikke et sekund å miste.

Vil du bli med i kampen for å bygge det kommunistiske partiet i Norge? Ta kontakt med RK i dag! Skriv til maoisme_no….protonmail.com (erstatt «….» med «@»), eller bruk skjemaet på denne siden.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *