Fra krav til handling: Stans våpeneksporten!

Av Petter.

Lørdag 25. november skrev Frifagbevegelse at norskproduserte våpendeler brukes i Israels krigføring mot Gaza. Denne viktige avsløringen bør spres vidt og bredt, da den viser hvilken skitne rolle norsk imperialisme spiller i okkupasjonen av Palestina.

«Alle F-35 jagerfly har deler lagd i Norge», opplyser våpengiganten Lockheed Martin som bygger kampflyene, i en e-post til FriFagbevegelse.

18 norske selskaper har levert deler siden F-35-programmet startet. Ni norske selskaper er nåværende leverandører til kampflyene, ifølge Lockheed Martin.

Våpendeler produsert i Norge brukes altså i det pågående folkemordet mot palestinerne. Våpenprodusenten Nammo, som har den norske staten som største eier, eksporterer dessuten rakettkastere til Israel. Dette er fullstendig «lovlig», ettersom Nammo produserer i USA og dermed er underlagt amerikansk og ikke norsk eksportlovgivning.

Tidligere i høst avslørte Fagforbundet og Norsk Folkehjelp at over 90% av norske banker har investeringer som «bidrar til okkupasjonen av Palestina». En bør merke seg at Fagforbundet og Norsk Folkehjelp tar utgangspunkt i internasjonal folkerett, og definerer «de okkuperte områdene» som Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem. For oss i den revolusjonære bevegelsen er hele Palestina under okkupasjon, også det området som kalles «Israel».

LO og Fagforbundet «krever» at Norge «stanser allierte lands videresalg av norske våpen og våpendeler til Israel». Kravet i seg selv er rettferdig — men det hjelper lite å ha et rettferdig krav, om ikke en er villig til å sette makt bak kravet.

LO har over en million medlemmer i så å si alle bransjer og sektorer av den norske økonomien. LO kunne ha stanset norsk våpeneksport på dagen — alt som skal til, er å ta ut noen få hundre medlemmer i streik på strategisk utvalgte arbeidsplasser, først og fremst i transportsektoren. Dette ville ikke ha vært eksepsjonelt: 31. oktober kom flere belgiske fagforeninger med en uttalelse der de oppfordret medlemmene til ikke å håndtere våpenleveranser til Israel.

En bør også merke hvordan artikkelens avslutning tilslører krigens vesen og indirekte bidrar til å legitimere Israels krigføring:

Israel vil ødelegge Hamas

Israels regjering forklarer angrepene på Gaza med at Israel skal ødelegge Hamas en gang for alle, etter det omfattende angrepet fra Hamas 7. oktober. Rundt 1200 mennesker ble drept i angrepene denne dagen, blant dem 31 barn. Nesten 380 av dem var israelske soldater og politifolk, de øvrige sivile, melder NTB.

For det første er det galt å starte framstillingen 7. oktober. Den Hamas-ledede offensiven var et motsvar på 75 år med okkupasjon, 15 år med fullstendig blokade av Gaza og utallige israelske bombinger, landrøveri, likvideringer osv.

For det andre er det uærlig å framstille dødstallene fra 7. oktober som om Hamas var ansvarlig alene, da flere rapporter fra israelske kilder viser at IDF bidro sterkt til sivile tap.

For det tredje er det feil å framstille den pågående krigen som en krig mellom Israel og Hamas, da det finnes utallige andre motstandsgrupper som også fører kamp, inkludert de kommunistiske organisasjonene Folkefronten for Palestinas Frigjøring (PFLP) og den Demokratiske Fronten for Palestinas Frigjøring (DFLP). Den israelske herskerklassens mål er ikke bare å gjøre slutt på Hamas, men å knekke hele den palestinske motstandsbevegelsen, gjenvinne territoriell kontroll over Gaza, og fullføre folkemordet mot palestinerne som ble satt i gang i 1948.

Støtt den palestinske motstandskampen!
Stans våpeneksporten — Ikke en skrue til Israel!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *