Oslo: Demonstrasjon mot dyrtid

Lørdag 10. juni ble det holdt en demonstrasjon mot økende priser på Grønland Torg i Oslo.

Tilsluttede organisasjoner var Kampkomiteen, Revolusjonære Kommunister, Worker-communist Party of Kurdistan – Abroad Organisation, Worker-communist Party of Iran – Hekmatist (Official Line), Revolusjonære Kommunister og Workers Socialist Organization of Afghanistan. Markeringen ble holdt under parolen «Streik for høyere lønn! Kjemp for bedre levekår!»

Appellanten fra Revolusjonære Kommunisters sa i sin tale:

Hva er fellesnevneren bak inflasjon, dyr strøm og økte matpriser? Det er ikke hvilket parti som sitter i regjering. Det er ikke kompetansen til politikerne. Det er systemet, det er den udemokratiske og byråkratiske måten som økonomien og staten er organisert på. Det er at våre liv er underordnet kravene om profitt og evig vekst.

Etter appellene ble det ropt slagord:

— Nei til dugnad for de rike, la dem betale sin egen krise!
— Ikke la dem splitte oss, slutt dere sammen for å slåss!

Flere forbipasserende stoppet opp og sluttet seg til markeringen.

Demonstrasjonen ble holdt i en kontekst med økende priser, offentlige velferdskutt og økende rivalisering mellom imperialistmaktene. Krisen i kapitalismen blir stadig dypere, og byrdene veltes over på massene — men undertrykking avler motstand! 1. mai i år ble det holdt kraftfulle markeringer i flere byer med paroler mot dyrtiden, og kampen fortsetter.

Det er ikke mulig å bli kvitt krisene under kapitalismen — motstanden mot dyrtiden må utvikles til en revolusjonær kamp mot selve det kapitalistiske systemet.


Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *