1. mai 2024: Kamp og solidaritet!

Uttalelse fra Revolusjonært Kommunistisk Forbund (RK) i anledning arbeiderklassens internasjonale kampdag 1. mai. Vedtatt 25. april.


Verdenssystemet er i krise… vårt svar er kamp og solidaritet!

I år markerer vi arbeiderklassens internasjonale kampdag mot en bakgrunn av økte spenninger mellom de imperialistiske blokkene, et pågående folkemord mot palestinerne på Gaza, skjerpede klassemotsetninger og framveksten av en ny antiimperialistisk bevegelse. Verden er urolig, og samtidig full av muligheter.

Det imperialistiske systemet har store problemer. For det første kjemper imperialistene seg i mellom, blant annet i Ukraina, der Vesten og Russland kjemper om hvem som skal utbytte og undertrykke det ukrainske folket. For det andre har konflikten mellom imperialistene og de undertrykte folkene spisset seg til, særlig i Midtøsten. Israel begår et regelrett folkemord mot palestinerne på Gaza, som hevn på den palestinske motstandsbevegelsens offensiv mot okkupasjonen 7. oktober i fjor. Folk over hele verden stiller seg i solidaritet med det palestinske folket, og den islamske motstandsbevegelsen i Jemen yter konkret støtte med sin blokade av Rødehavet.

I takt med alt dette skjer det en militarisering av det norske samfunnet. Velferdstjenester bygges ned mens militæret rustes opp, og Jonas Gahr Støre har lovet de største bevilgningene til militæret siden andre verdenskrig for å møte NATOs mål om 2 % av BNP til militæret. Mediene fokuserer stadig mer på krig, og ytringsfriheten innskrenkes. Selv forsiktig kritikk av den gjeldende utenrikspolitikken blir møtt med anklager om å «støtte fienden». Sosialdemokratiske politikere og borgerlige avisredaktører har samlet seg i en felles heksejakt mot «revolusjonære kommunister» og «terrortilhengere».

Også andre demokratiske rettigheter er under angrep. Regjeringen har lagt fram et forslag til ny kriselov, som åpner for at staten kan fjerne streikeretten om «rikets sikkerhet» er i fare. I fjor fikk E-tjenesten fått fullmakt til å masseovervåke datatrafikken, og overvåkingspolitiet har begynt å forfølge palestinaaktivister.

Klassemotsetningene spisser seg til. Mens eksportnæringene har hatt «to gode år», har arbeidsfolk hatt reallønnsnedgang. Mens leieprisene stiger, og mens vanlige folk bruker mer av inntekten sin på bolig enn noen gang, har bolighaiene blitt rikere enn noen gang før. Den sosialdemokratiske idyllen forvitrer foran øynene våre. Når sløret rives bort, står kapitalistenes klassediktatur nakent tilbake.

Klassesamarbeidets tid er over — tiden er kommet for uforsonlig kamp mot klassefienden og solidaritet med alle arbeidere og undertrykte på tvers av landegrenser. Vi har store problemer foran oss, og bare én løsning. Bare arbeiderklassen kan lede kampen for det nye samfunnet, og samle alle progressive i en revolusjonær front for å styrte kapitalismen og bygge opp et samfunn der flertallet virkelig har makten.

Fra Norge til Palestina, fra India til Filippinene, kjemper vi en felles kamp: mot det imperialistiske systemet, for demokrati, rettferdighet og sosialisme!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *