Antiimperialister må støtte den palestinske motstanden

Av antiimperialister i Bergen.


Israel intensiverer sin folkemorderiske krig mot det palestinske folket. Nesten 9000 mennesker har blitt drept av Israels bomber over Gaza så langt, og antallet øker hver dag. Israel blokkerer tilførselen av mat, medisiner til Gaza, og har ødelagt mobilnett og internett i området, noe som vanskeliggjør kommunikasjon med omverdenen. Israelske bakkestyrker har invadert Gaza, og den siste uken har væpnet kamp brutt ut også på Vestbredden.

Israel hevder at det er Hamas de kriger mot, men dette er bare et påskudd. Israels handlinger gjør det stadig tydeligere at dette er Israels folkemorderiske krig mot det palestinske folket på den ene siden, og på den andre siden det palestinske folkets kamp for å overleve.

Målestokken for ekte antiimperialisme er full støtte til den palestinske motstanden

Etter 7. oktober har skillet mellom ekte og falske antiimperialister gjort seg tydelig. Støtten til det palestinske folket blir stadig vekk moderert med forbehold om at man «ikke støtter Hamas», eller at «begge sider har et ansvar for å stoppe krigen».

Vi kommunister er ikke pasifister. Vi vurderer hver enkelt krig ut fra perspektivet om at krigen er en fortsettelse av politikken med andre midler. Generelt sett ønsker vi fred, men vi skiller mellom «rettferdige» og «urettferdige» kriger. Forskjellen består i hvilken politikk som er kjernen i krigen:

Hvis f. eks. Marokko i morgen erklærte krig mot Frankrike, India mot England, Persia eller Kina mot Russland osv., så ville det være «rettferdige» kriger, «forsvarskriger», uansett hvem det var som angrep først, og enhver sosialist ville ønske seier for de undertrykte, avhengige, ikke likeberettigede statene mot undertrykkerne, slaveeierne, plyndrerne, «stormaktene».

Lenin og Zinoviev i «Sosialisme og krig», 1915. Hentet fra Marxists.org: https://www.marxists.org/norsk/lenin/1915/08/krig.html.

Det er altså ikke mulig å sette likhetstegn mellom undertrykkernes krig for å forsvare undertrykkingen og koloniseringen, og motstandskampen til de undertrykte. Israels «forsvarskrig» er en krig for å bevare en stat bygget på landrøveri, folkemord, grov utbytting og teorier om etnisk overlegenhet; en stat som er USA-imperialismens fremste håndlanger i Midtøsten.

Vi er mot Israels folkemorderiske krig mot det palestinske folket, og vi er for den palestinske motstandskampen. Den palestinske motstandsbevegelsen fører en krig mot imperialsmen og for retten til å bo på sitt eget land.

Når vi sier «ingen fred uten frihet», har det to sider. På den ene siden at før de undertrykte har fått sin frihet, skal ikke undertrykkeren få kjenne fred, og på den andre siden at en varig fred må være en rettferdig, demokratisk fred, og ikke en prinsippløs fred basert på fortsatt undertrykking.

«Tostatsløsningen» — en legalisering av okkupasjonen

USAs president Biden har uttalt at løsningen etter krigen må bli en gjennoppliving av «tostatsløsningen» — forslaget om at det opprettes to atskilte stater, Israel og Palestina, med utgangspunkt i grensene fra 1967. Hykleriet i at Biden snakker om «fred» er til å ta og føle på, når det i all hovedsak er amerikansk bistand som holder Israels krigsmaskineri i gang, og som muliggjør masseslakt av palestinske sivile, inkludert tusenvis av barn.

«Tostatsløsningen» ble vedtatt som mål av FNs generalforsamling i 1974, og har senere blitt forsøkt tredd over hodet på det palestinske folket av imperialistene og deres lakeier. Norge var en aktiv pådriver for «Oslo-avtalen» i 1993, som innebar at palestinske myndigheter skulle ha selvstyre på Gaza og Vestbredden, i bytte mot at PLO anerkjente Israels rett til å eksistere.

Palestinske revolusjonære, den progressive opposisjonen i Israel, antiimperialister over hele verden og den internasjonale kommunistiske (maoistiske) bevegelsen avslører «tostatsløsningen» som en imperialistisk bløff. «Tostatsløsningen» innebærer å anerkjenne Israel som stat: altså å samtykke til at det imperialistiske, sionistiske prosjektet permanent skal få okkupere en del av det historiske Palestina, og å godta at USA-imperialismen skal få ha en permanent utpost i Midtøsten.

Løsningen på «konflikten» kan ikke være noe annet enn full frigjøring av hele det historiske Palestina; at den rasistiske okkupantstaten Israel oppheves, og erstattes med en demokratisk, sekulær stat med like rettigheter for alle innbyggere uavhengig av religion og nasjonalitet.

Fordøm Israels folkemorderiske krig mot det palestinske folket!

Støtt den palestinske motstandskampen!

For et fritt, udelt og demokratisk Palestina!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *