Nord Stream: Mediene som aktør i krigen

Dette er en dagsaktuell kommentar fra redaksjonen for nettsida maoisme.no. Innlegget skal ikke leses som et offisielt standpunkt fra Revolusjonære Kommunister.


I forbindelse med eksplosjonene i Nord Stream 1 og 2, har medier og myndigheter i NATO-land vært raskt ute med å peke ut Russland som hovedmistenkt.[1]Se f.eks: https://borsen.dagbladet.no/studio/borsenstudio/608?post=108155 og https://www.nrk.no/urix/_-dette-angrepet-handlet-aldri-om-a-stoppe-gassen_-men-om-a-skape-splittelse-1.16119756. Er dette den mest sannsynlige forklaringen, og hvorfor er anklagene så ensidige?

NRK var tidlig ute med å gi sendetid til de som vil rette pekefingeren mot Russland, på sviktende bevisgrunnlag (at NRK-redaksjonens hovedsete ligger i Washington D.C., er ingen ny sak). Forsker ved Forsvarets Høyskole, Geir Hågen Karlsen, var klar:

«– Viss det er Russland som står bak, og eg seier viss, for eg er ikkje sikker, så vil eg tru det er ei form for politisk signal til Vesten, der dei seier: Sjå kva me kan gjera, ta oss alvorleg, seier Karlsen.»[2]https://www.nrk.no/norge/meiner-at-norsk-gassforsyning-sannsynlegvis-er-europas-storste-sabotasjemal-1.16119313

Det er tydelig hvor hyklersk dette er. Hvilken interesse skulle Russland ha i å sprenge sine egen gassrørledninger til Europa? Disse ledningene er det viktigste våpenet som Russland besitter i sin krig for innflytelse i Europa. Etter sprengningene er det nå snakk om at de kan bli permanent ødelagt. For å kunne eksportere gass til Europa blir Russland nå avhengig av å bruke gamle gassrørledninger fra sovjet-tiden, som går igjennom Polen og Ukraina. I praksis vil dermed Polen og Ukraina fungere som garantister mot at Russland kan bruke gassen til å skape splid i EU, og Russland mister sitt viktigste forhandlingskort når de ønsker å legge press på EU.

USAs president Joe Biden uttalte i februar — før krigen startet — at dersom Russland invaderte Ukraina, ville USA sørge for at utbygginga av den nye Nord Stream 2-rørledningen ikke ville bli fullført.[3]“[McConnell] confirmed what President Biden said yesterday: That if invasion occurs, Nord Stream 2 will not go forward […]” … Continue reading Dette beviser ikke at USA er involvert i eksplosjonene, men at de har en definitiv interesse i dem.

For USA vil det være en stor seier om gassrørledningene er permanent ødelagt. Flere populistiske politikere har den senere tid pekt på at løsningen på energikrisen i EU kan ligge i å få en enighet med Russland (på bekostning av støtte til Ukraina). Blant annet i Italia er det flere som nå forhandler om å danne en ny regjering som har argumentert i slike baner. Man trenger ikke være sjaman for å se at slike argumenter har potensiale for mye støtte i tiden framover. Over natta ble plutselig dette argumentet ugyldig, og sjansen for at enheten i EU som en solid alliert av USA skal ryke, ble betraktelig mindre.

Om USA står bak dette angrepet, er dette en farlig eskalering av krigen ut over grensene i Ukraina. Da har krigen på USA sin side tatt et skritt fra proxykrigføring mot Russland i Ukraina, til direkte voldelig angrep på viktig russisk infrastruktur. Dette er i tilfellet et høyt spill. Likeledes vil vi fordømme angrepet om det viser seg å være Russland som står bak, med samme begrunnelsen.

Til nå har det ikke kommet fram noen bevis i den ene eller andre retningen, så det er umulig å si sikkert hvem som står bak. Alle uttalelser på dette tidspunktet er dermed ren spekulasjon. Det er derimot påfallende hvor samstemte norske politikere og medier er i å rette pekefingeren mot Russland, uten å stille kritiske spørsmål, når det er åpenbart at USA har minst like store motiver for å stå bak.

Poenget vårt er riktignok ikke å spekulere i hvem som eventuelt står bak sprengingen — men å avsløre hvordan de borgerlige mediene, særlig NRK, stiller seg helt på linje med det US-amerikanske propagandaapparatet. Vi oppfordrer alle til å være særlig kritiske til hvilken rolle de borgerlige mediene spiller i den interimperialistiske konflikten som pågår. «Sannheten er krigens første offer».

Vi støtter Ukrainas rett til å selv styre sitt eget land og sin egen politikk. Men det er viktig at vi jobber mot eskalering av konflikten mellom imperialistblokkene. Verdens folk er ikke tjent med krig. Med sitt høye spill mellom atomvåpenmaktene står menneskehetens eksistens på spill. Vi understreker på nytt det standpunktet som RK tok i februar:

«I den interimperialistiske konflikten er det først og fremst det ukrainske folket som taper. Begge dei imperialistiske blokkane i Europa er fiendar av det ukrainske folket. Vi set derfor fram dei følgjande parolane:

Russland ut av Ukraina!
NATO ut av Aust-Europa!
Ingen norske soldatar til Aust-Europa!»

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *