Aktiviteter på 1. mai

Det var godt oppmøte på 1. mai-markeringene flere steder i landet. 

RK markerte kampdagen med parolene «Kapitalisme = krise og krig, en annen verden er mulig» og «Kapitalismen er krig og krise, en annen verden er nødvendig».

I forkant av 1. mai var det plakatopphenging, åpent møte og studiesirkler flere steder i landet.

I Bergen gikk aktivister fra RK i antiimperialistisk blokk med flere andre organisasjoner. I forkant av fanetoget holdt blokken en formarkering på plassen bak hovedbiblioteket, med appeller fra RK, KPml, NKP og Kampkomiteen. Tjen Folket Media har skrevet om blokken.

Alt i alt regner vi markeringen av kampdagen som vellykket, og vi ser svært positivt på at den antiimperialistiske bevegelsen mobiliserte sterkt flere steder.

Oslo

1. mai i Oslo: Youngstorget.

Bergen

Fra formarkeringen til den antiimperialistiske blokken.
Bilde: Dave Watson.
Antiimperialistisk blokk på vei til fagbevegelsens 1. mai-tog.
Bilde: Dave Watson.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *