RK: 1. mai mot krig og krise

Uttalelse fra Revolusjonære Kommunister i anledning kampdagen 1. mai.


1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, hvor proletariatet over hele verden feirer sine seire, reiser dagskrav og viser sin organiserte styrke som klasse. Vi kommunister markerer kampdagen, og bruker dagen til å samle krefter og mot til å føre kampen videre hver dag fram til seier.

Verden i dag domineres av det kapitalistiske systemet, hvor stadig mer rikdom samles på stadig færre hender. Et system som tvinger de fattige ned i stadig dypere fattigdom. Et system som tvinger stadig flere ut i arbeidsledighet. Et system som tvinger dem som har arbeid til å jobbe stadig hardere og over flere timer i uka, og flere dager i året.

Den siste vinteren har vært prega av skyhøye priser på strøm, og økende matvarepriser. Denne tendensen har blitt forsterka av hendelser i Europa, men det er ikke riktig at krigen i Ukraina har skapt priskrisene i Norge og Europa. Prisstigningen var allerede høy før Russland trappet opp krigen i Ukraina med det fullskala angrepet 24. februar. Både kriser og krig er innebygget i det kapitalistiske systemet; begge vil uunngåelig bryte ut så lenge det finnes kapitalisme.

Verden i dag domineres av noen få imperialistiske land. Den sterkeste blokken blant disse, USA-NATO-EU-blokken, blir i større og større grad utfordret av russisk og kinesisk imperialisme, som gjennom tettere samarbeid utvikler seg i retning av en ny, imperialistisk blokk. Alle mindre imperialistiske land, herunder Norge, må forholde seg til disse blokkene. EU har den største økonomien av de store imperialistene, tett fulgt av USA, og Kina på tredje plass. Selv om Russland er den økonomisk svakeste av de største imperialistlanda (Tyskland alene har et BNP som er over dobbelt så stort som Russland), har de en formidabel våpenmakt, herunder det man antar er verdens største lager av atomvåpen.

Den internasjonale situasjonen er prega av økende rivalisering mellom de imperialistiske blokkene. Etter revisjonismens fall i Sovjetunionen erklærte imperialistene at historien hadde nådd sitt sluttpunkt, at det «liberale demokratiet» hadde seiret, og at USA-imperialismen hadde maktet å oppnå en «unipolar» verden. Kinas utvikling til en sosialimperialistisk stormakt, og den kinesisk-russiske alliansens uttrykte ønske om å etablere en «multipolar verdensorden», er nå en trussel mot USA-imperialismens absolutte hegemoni i verden. Rivalisering mellom imperialister og imperialistiske blokker fører uunngåelig til konfrontasjon og krig. Krigen i Ukraina er uttrykk for dette — det grunnleggende spørsmålet er hvilken imperialistiske blokk som skal få dominere i Øst-Europa. Om den inter-imperialistiske konflikten utvikler seg til verdenskrig, er det kommunisters plikt å agitere for nederlaget til ens egen imperialistiske blokk, og gjøre den imperialistiske krigen til borgerkrig der det er mulig.

Et gammelt ordtak heter at «når krybben er tom, bites hestene». Slik er det også for kapitalismen i dagens imperialistiske fase. Når kildene for profitt tørker ut, begynner imperialistene å gå til krig med hverandre i et forsøk på å stjele ressurser og markeder fra hverandre. Ukraina er en slik slagmark idag.

Kapitalismen fører altså til krig, økt fattigdom og rovdrift på arbeidsfolk. Men som om ikke det er nok, så fører kapitalismens tøyleløse profittiver også til rovdrift på jordklodens naturressurser. Natur, dyreliv og til og med klimaet blir omformet til et ragnarokk av plastavfall, asfalt, betong, overvømmelser, skogbranner og ekstremvær. Kapitalismen er galskap satt i system. Det finnes ikke noe på denne kloden som er farligere, mer ødeleggende, mer ekstremt eller jævligere en dette systemet. Likevel blir vi flaska opp med forestillingen om at dette er det best mulige alternativet. Kan vi forestille oss noen værre skjebne enn den kapitalismen gir oss? Kan vi forestille oss noe mer ødeleggende og destruktivt?

I motsetning til de som sier at kapitalismen er det best mulige systemet, og at det ikke finnes noe alternativ, sier vi: kapitalismen er krig og krise, en annen verden er mulig!

Historien har vist at kapitalismen kan ikke reformeres bort — alle forsøk på dette har enten blitt knust med vold, eller kapitulert. Historien har vist at kapitalismen kun kan avskaffes ved at den knuses gjennom revolusjon. Vi mener at revolusjonene i Kina og Russland i en periode klarte å knuse kapitalismen og erstatte den med sosialisme, og at selv om disse landene har gått tilbake til kapitalisme idag, viser erfaringene herfra at det er mulig å avskaffe kapitalismen og bygge sosialisme. Vi mener disse erfaringene er helt avgjørende å studere slik at vi i framtiden kan knuse og avskaffe kapitalismen — ikke bare i noen land for en periode, men i hele verden permanent.

Vi sier at en annen verden er både mulig og nødvendig. Dette er ikke bare en abstrakt mulighet — kampen for å skape en annen verden er allerede i gang, og ledes av kameratene som fører folkekrig i India, Filippinene og Tyrkia. Vi hilser verdens maoistiske partier, som på 1. mai vil minnes falne kamerater og samle krefter for å føre kampen videre. Vi rekker fram vår sterkeste solidaritet, og understreker at deres og vår kamp del av én og samme kamp for å knuse hele det imperialistiske systemet, og skape en ny, kommunistisk verden hvor alle folk kan leve sammen i demokratisk fred.

Vi gleder oss over å se at maoistiske partier og partiforberedende organisasjoner dukker opp i stadig flere land. Vi vil studere og trekke lærdom av disse, slik at vi bedre kan oppfylle vårt eget historiske oppdrag: å gjenstifte det kommunistiske partiet i Norge som et revolusjonært kampparti, ledet av marxismen-leninismen-maoismen. Dette er den viktigste oppgaven for kommunister i Norge i dag, overordnet alt annet.

Vi oppfordrer alle revolusjonære og andre progressive til å markere 1. mai, og gjøre denne til en rød kampdag mot imperialismen og for kommunismen. Vi oppfordrer kamerater uansett hvor de er i landet til å delta på røde og anti-imperialistiske markeringer.

Gjør 1. mai til en rød og anti-imperialistisk kampdag!

Kapitalismen er krig og krise — et annet system er nødvendig!


MØT OPP TIL DEMONSTRASJONER:

Bergen
13:00 bak Hovedbiblioteket
Paroler: «Ned med Russlands angrepskrig i Ukraina» og «Kapitalismen er krig og krise!»

Oslo
11:30 på Jernbanetorget
Parole: «Kapitalismen = krig og krise. En annen verden er mulig!»

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *