PCR-RCP i Canada har oppløst seg selv

PCR-RCP var et kommunistparti i Canada som ble stiftet i januar 2007 på maoistisk grunnlag. I løpet av de siste fjorten årene har de utmerket seg med relativt stor aktivitet og størrelse til å være en revolusjonær organisasjon i et imperialistisk land. Den kanskje best kjente støttespilleren for partiet er filosofen J. Moufawad-Paul, som har skrevet flere bøker om maoismens filosofiske grunnlag og oppnådd et visst akademisk omdømme.

Til tross for framgangsrikt arbeid, har PCR-RCP lidd av store konflikter og kriser i organisasjonen. I 2019 gikk mesteparten av ledelsen, inkludert partilederen, ut av organisasjonen med en revisjonistisk begrunnelse[1]Sentralkomiteen for PCR-RCP, «AGAINST LIQUIDATIONISM», 21. august 2019. http://www.pcrrcp.ca/en/6097. Samtidig har andre deler av organisasjonen, særlig avdelingen i Montréal, stilt seg på et opportunistisk og dogmatisk «venstre» grunnlag.

Slik de gjenværende medlemmene i Sentralkomiteen skriver på partiets nettside[2]Sentralkomiteen for PCR-RCP, «PCR-RCP DISSOLUTION», 5. november 2021. http://www.pcrrcp.ca/en/6169, har PCR-RCP gjort mange feil som har forhindret dem fra å utvikle seg til å bli den fortroppen som trengs for å lede revolusjonen. De skriver videre at de tidligere medlemmene ikke har gitt opp kampen, men vil jobbe for å rekonstituere et nytt kommunistparti med hjelp fra de lærdommene de har gjort seg.

De trekker fram seks punkter som de mener alle revolusjonære må følge i arbeidet for å rekonstituere et kommunistparti:

1) Avvise de revisjonistiske partiene som opprettholder kommunismen i ord alene, mens de holder seg på avstand fra folket, og bare står i veien for massenes frigjøring,

2) Avvise subjektivisme i ideologien, som gjør at kommunistene ikke er i stand til å forstå omstendighetene de lever under eller i å gå framover; hovedformen nå for tiden er dogmatisme i enten «Continuator»-[3]De refererer her til en gruppe som brøt ut fra partiet i 2017 og som har base i Montréal eller «Gonzalos tenkning»-variantene.

3) Opprettholde, forsvare og anvende marxismen-leninismen-maoismen, det tredje og høyeste stadiet av den kommunistiske vitenskapen.

4) Tjene folket ved å anvende masselinjen, ved å undersøke massenes vilkår, fordype seg hos dem, lære av dem, så en klasseanalyse og revolusjonært program kan utvikles, så massene kan organiseres på dette grunnlaget, og så de mest avanserte delene av massene støpes til kommunister gjennom revolusjonær kamp.

5) Delta i linjekamp med andre kommunister, slik at alle opportunister kan avsløres, og en større grad av enhet etableres inntil alle ekte revolusjonære kan forenes i fortroppen.

6) Periodisk evaluering av revolusjonær praksis, slik at uriktige ideer og praksis kan kritiseres, og korrekt praksis reproduseres.

De skriver videre at de kommer til å oppsummere PCR-RCPs arbeid slik at andre revolusjonære også kan lære av det de gjorde bra, og av feilene de har gjort. Vi i RK ser fram til denne oppsummeringen, da vi selv ønsker å lære av den. Vi føler vemod over at PCR-RCP legges ned, samtidig som vi håper dette vil være startskuddet på en sterkere kommunistisk enhet som vil bygge på det som var bra, uten å gjenta tidligere feil, og på den måten bygge et nytt og sterkere kommunistisk parti i Canada.

Vi observerer at det finnes andre maoistiske initiativ i Canada, først og fremst Revolutionary Initiative. Denne organisasjonen har hatt et vennskapelig forhold til PCR-RCP, men de taktiske forskjellene mellom dem har stått i veien for et felles partigrunnlag. Hvorvidt denne vurderingen vil fortsette å gjelde i framtiden, er et åpent spørsmål. Vi ser med spenning på hvordan situasjonen utvikler seg for kameratene i Canada i tiden framover.

Vi vil også trekke fram som positivt at organisasjonen har valgt å legge fram situasjonen helt åpent og oppsummere den offentlig. I nyere tid har maoistiske organisasjoner både i Tyskland og USA lagt seg ned uten noe slags forvarsel, selv for kamerater som har fulgt dem tett over lengre tid, og uten å gi noen som helst begrunnelse eller oppsummering. Vi mener at åpen begrunnelse og offentlig oppsummering av erfaringer er en plikt overfor den internasjonale kommunistiske bevegelsen når man beslutter å legge ned partiet.

Helt til slutt vil vi ønske kameratene fra det tidligere PCR-RCP lykke til i kampen videre for å rekonstituere et nytt, ekte kommunistparti i Canada.

Noter

Noter
1 Sentralkomiteen for PCR-RCP, «AGAINST LIQUIDATIONISM», 21. august 2019. http://www.pcrrcp.ca/en/6097
2 Sentralkomiteen for PCR-RCP, «PCR-RCP DISSOLUTION», 5. november 2021. http://www.pcrrcp.ca/en/6169
3 De refererer her til en gruppe som brøt ut fra partiet i 2017 og som har base i Montréal

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *