Spørsmål til NKP

Dette er en tekst vi har fått tilsendt. Vi oppfordrer til debatt på den revolusjonære venstresida og tar gjerne imot ulike synspunkter.


Til NKP

Forespørsel om å klargjøre deres standpunkt om de revolusjonære i India og i det hele tatt reform og revolusjon.

Naxalittene

Naxalittbevegelsen startet med opprøret i mai 1967 i Naxalbari i Vest-Bengal. Forholdene i delstaten var preget av matmangel og myndighetene hadde utallige ganger lovet jord til de eiendomsløse. I 1967 tok kommunister ledelsen for et opprør der eiendomsløse tok saken i egne hender og organiserte folkekomiteer som tok over og brukte jorda til landeierne. Politiet slo ned på det, og mange ble drept. Andre gikk under jorda og fortsatte den revolusjonære organiseringa. Kommunistpartiet i Vest Bengal var en seriøs kraft, med ca. 25% av stemmene i 1962, da de fikk 50 representanter inn. Fra 1967 styrte CPI (marxist) Vest-Bengal som en del av en venstreallianse. CPI (m) måtte finne ut hva de ville – ville de støtte opprør og revolusjon eller ville de administrere kapitalismen. De valgte det siste og ekskluderte medlemmer som støttet opprøret. Videre, som administratorer av delstaten var de med å slå ned på opprørene, i samarbeid med stat, politi og militære. Dette har fortsatt til den dag i dag. De har aktivt stilt seg mot de som kjemper for revolusjon, på side med den statlige, undertrykkende militærmakta.

Er det slik at NKP tenker at kommunisters oppgave er å stille til valg i det borgerlige systemet, komme inn i regjering og innføre reformer?

Hvilken plass mener NKP at kjempende revolusjonære grupper har? Skal de generelt slås ned på?

Var det galt av de revolusjonære i India å kjempe for jord til de eiendomsløse?

Er det galt av de i dag å bygge en egen revolusjonær bevegelse framfor å kun fokusere på valg og reform?

Er valg innenfor det borgerlige apparatet eneste vei til kommunismen?

Revolusjonær hilsen
Anne Lise

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *