Godt nytt kampår!

Revolusjonært Kommunistisk Forbund ønsker et godt nytt år til alle verdens arbeidere og undertrykte!

Året som har gått har vært et godt år for oss. Høsten 2023 holdt vi vårt første landsmøteplenum og byttet navn til Revolusjonært Kommunistisk Forbund. Det nye navnet viser at organisasjonen står på et kvalitativt høyere nivå enn ved stiftinga i 2021.

Samtidig står vi midt i en kampanje for å kritisere det gamle standpunktdokumentet og utvikle en mer permanent plattform. Vi trenger forstatt innspill og kritikk, og oppfordrer alle venner av forbundet til å delta i kampanjen ved å studere, diskutere og kritisere standpunktdokumentet.

Det siste året har kapitalismen stilt seg naken i all sin elendighet. Den økonomiske krisen blir verre og verre for hver dag som går, og sosialdemokratenes slagord om «vanlige folks tur» har mistet sin klang. Samtidig er det tydelig at imperialistene har store vansker: Israel blir mer og mer isolert på verdensarenaen, solidariteten med det palestinske folket er sterkere enn noen gang, og den jemenske Houthi-militsens angrep på skipsfarten i Rødehavet viser sårbarheten i det internasjonale handelssystemet. USA-imperialismen blir daglig utfordra av de imperialistiske konkurrentene Kina og Russland. Løsningen er selvsagt ikke å håpe på en «multipolar verdensorden», altså en verden der flere jevnbyrdige imperialister kniver om dominans — men å utnytte ustabiliteten i verdenssystemet for å finne åpninger for for revolusjonær kamp. Forholdene ligger mer og mer til rette for en revolusjonær bevegelse som kan styrte hele det imperialistiske verdenssystemet. «Det er stor uro under himmelen; situasjonen er utmerket.»

De siste månedene har vi jobbet intensivt med solidaritetsarbeid for Palestina. Vi har deltatt i en rekke demonstrasjoner, drevet allsidig agitasjon og propaganda for den palestinske motstandskampen, og avslørt den skitne rollen norsk imperialisme spiller i Midtøsten. Dette arbeidet vil vi utvikle i det nye året. Kampen må fortsette — så lenge folkemordet på det palestinske folket fortsetter, og så lenge norske redere og våpenprodusenter fyller lommene sine med blodpenger.

I møte med kapitalismens og imperialismens elendighet er det lett å bli pessimistisk, og særlig i Norge har folk en tendens til å si «sånn er bare verden, det er ikke noe vi kan gjøre med». Dette stemmer ikke — heldigvis! Det er absolutt mulig å endre verden, og vi kommunister vet at det massene som er de virkelige heltene i historien. Det er ikke noen få individer eller «store menn» på toppen som skaper historiens gang, men det arbeidende flertallet. Kapitalistene, politikerne og byråkratene klarer seg ikke uten arbeiderklassen, men vi klarer oss fint uten dem!

Den revolusjonære bevegelsen har store og viktige oppgaver i årene framover. Den viktigste oppgaven på kort sikt er å bygge det kommunistiske forbundet, og på lang sikt må vi organisere klassen vår for å ta makta fra utbytterne på alle områder, bygge arbeidermakt og forandre hele verden! Vi kan ikke vente på at noen skal redde oss – vi må gjøre jobben selv. Det er bare massene, med proletariatet i spissen, som kan bygge et virkelig alternativ: sosialismen. Vi trenger et system som er bygget på menneskelige behov, og solidaritet mellom folk, ikke profitt og evig vekst. Først da blir det mulig å løse de grunnleggende problemene vi står overfor: økologisk krise, sult, pandemier og imperialistisk krig.

Det er flere og flere som ser elendigheten i det nåværende systemet. Vi oppfordrer alle progressive, som vil kvitte seg med kapitalismen og bygge opp en bedre verden, til å ta kontakt med oss. Jo flere vi er, jo sterkere kan vi bli – og hver og en har en rolle å spille i kampen for et nytt og bedre samfunn. 

For å låne en strofe fra Percy Shelley:

«Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number—
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you—
Ye are many—they are few.»

La oss skjerpe innsatsen for å bygge den revolusjonære bevegelsen, og gjøre 2024 til et godt kampår for revolusjonen!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *