Motvekst og marxisme

Professor Mariel Aguilar-Støen, professor ved Senter for utvikling og miljø skriver i forskersonen.no at:

Økonomisk vekst kan bare oppnås gjennom stadig økning av ressursutvinning med enorme økologiske og menneskelig[e] konsekvenser.

Som alternativ foreslår hun motvekst, det vil si at økonomien organiseres på en måte hvor menneskers og naturens behov settes framfor vekst, og naturens tålegrenser respekteres.

Teorier om motvekst blir stadig mer utbredte. Det blir åpenbart for stadig flere at evig vekst i produksjon og forbruk ikke er bærekraftig, og at heller ikke vindmøller og andre energikilder som ikke er basert på fossilt drivstoff er uten omkostninger for jordkloden. Evig vekst er rett og slett ikke mulig uten at vi samtidig ødelegger naturen og dermed vårt livsgrunnlag.

Teorier om «motvekst» minner om de utopiske sosialistene som Marx og Engels kritiserte.

Akkurat som de utopiske sosialistene, fokuserer motvekst-teoretikerne på å beskrive et annet samfunn uten kapitalisme og uten økonomisk vekst. Dette er et skritt i riktig retning, og det er mye positivt å hente i disse teoriene. Samtidig er det ikke nok å beskrive et alternativt samfunn — vi må også analysere og forstå hvordan en kan avskaffe dagens system, og ikke minst hvilken klasse som kan stille seg i spissen for å skape et nytt samfunn. Det er denne innsikten som dannet grunnlaget for marxismen.

Teorier og hypoteser om et alternativt samfunn er bra, men vi trenger også en vei ut av kapitalismen. Vi kan ikke oppnå et samfunn basert på «motvekst» uten å ha en plan for hvordan vi skal komme dit — med andre ord må teorier om «motvekst» kombineres med marxisme for å bli en faktisk utfordrer til kapitalismen.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *