Rødt for NATO-våpen: Hva nå?

Dette er en signert artikkel. Vi holder nettsidene våre åpne for revolusjonær marxistisk debatt. Signerte artikler uttrykker forfatterens eget synspunkt. Dette kan avvike noe fra synspunktene til RK eller redaksjonen.


Av Sol, Jakob og Espen.

Rødts landsmøte har vedtatt å støtte NATO-våpen til Ukraina, med 107 stemmer mot 74. Dette bør sees som del av en lengre trend, hvor den parlamentariske venstresiden innordner seg den norske imperialismen.

Det er bare få uker siden SV vedtok å ikke lenger jobbe mot norsk NATO-medlemskap. Hvilken retning Rødt og SV går i, er det ingen tvil om. Åsmund Aukrust, utenrikspolitisk talsperson for Ap, har allerede satt ord på det:

— Jeg vil si velkommen etter til Rødt. For resten av Stortinget tok det 4 dager inn i krigen og [!] bestemme oss for å sende våpen, for Rødt tok det 14 måneder.[1]NRK Nyheter, 23. april 2023: https://www.nrk.no/rogaland/rodt-delt-rundt-sporsmalet-om-vapenhjelp-til-ukraina-1.16383561. Sitert som i originalartikkelen.

Samme resultat, lenger tid.

Hvorfor vedtok Rødt endelig «våpenstøtte» til Ukraina? Vi kan se på hvordan våpentilhengerne argumenterer. Ta for eksempel denne uttalelsen fra delegat Silje Ness:

Jeg hører historier om barn som har gått ved siden av nedskutte folk, og som har blitt skutt på selv. Det å være prinsipiell når man hører på dette, er vanskelig. Jeg er egentlig mot å sende våpen. Men jeg kan ikke se dem i øynene og si at vi ikke vil sende våpen for å hjelpe dem.[2]Samme sted.

Merk uthevinga — hvem er «vi» i dette tilfellet? Det er vel ikke Rødt som skal sende våpen til den ukrainske regjeringa? Nei, spørsmålet er om den imperialistiske staten Norge skal sende våpen, men det ser ut til at mange med ledende stillinger i Rødt identifiserer seg med staten Norge.

Når man skal bestemme over hva den imperialistiske staten og NATO-medlemmet Norge skal gjøre, står det mellom to valg: Å enten la den russiske imperialismen ta over Ukraina, eller å forplikte den ukrainske staten enda mer til det vestlige imperialistiske systemet. Rødt har gått inn for sistnevnte. Dette er forståelig for et borgerlig, sosialdemokratisk parti, men uholdbart for det revolusjonære proletariatet.

At Norge skal sende våpen til den ukrainske regjeringen har blitt det eneste aksepterte standpunktet i den borgerlige offentligheten. Men da USA invaderte Irak, var det noen som krevde norsk våpenstøtte til Saddam Hussein? Da Norge ble med som okkupant i Afghanistan, var det noen som krevde våpenstøtte til Taliban? På Stortinget er det lov å mene at Norge skal «donere» våpen til land som kjemper med norsk og amerikansk imperialisme, men ikke land som kjemper mot norsk og amerikansk imperialisme.

Vi sympatiserer med kameratene i Rødt som har kjempet i årevis mot at partiet skal innordne seg den vestlige imperialismen, selv om vi fra starten har ment at det er en fånyttig kamp. Det er ikke prinsippfastheten til enkeltpersoner det står på. Som Silje Alise Ness sa: «Det å være prinsipiell når man hører på dette, er vanskelig.» Problemet er handlingsrommet innenfor den imperialistiske statens politikk. Om det eneste du har er en hammer, vil alt begynne å se ut som en spiker.

Vi vil avslutte med å sitere fra RKs uttalelse mot «multipolarismen», den falske antiimperialismen:

Vi fordømmer den russiske imperialismens krig mot de ukrainske massene. Vi støtter det ukrainske folkets rett til å kjempe tilbake med våpen mot en imperialistisk okkupant. Samtidig støtter vi ikke USA-imperialismens spill for å utvide krigen til en imperialistisk storkrig mot Russland.

[…]

[Vi vil ikke ta] stilling for den ene eller andre imperialistmakten, eller den ene eller andre blokken av imperialistmakter. Vi tar stilling for det internasjonale proletariatet og alle verdens folk som kjemper mot imperialismen og for de nydemokratiske revolusjonene og folkekrigene som føres under kommunistisk ledelse.

Samtidig understreker vi at vår hovedoppgave som kommunister i et imperialistisk land er å kjempe mot våre egne imperialister — det vil siden norske imperialismen med sine allierte i USA og EU — og jobbe for sosialistisk revolusjon i vårt eget land. På samme måte har det russiske proletariatet et historisk ansvar for å velte sitt eget imperialistiske borgerskap, i allianse med folkene som undertrykkes og utbyttes av russisk imperialisme.

Vi oppfordrer alle progressive og antiimperialister som vil bygge et virkelig revolusjonært alternativ til å ta kontakt med RK.


Les også:

Noter

Noter
1 NRK Nyheter, 23. april 2023: https://www.nrk.no/rogaland/rodt-delt-rundt-sporsmalet-om-vapenhjelp-til-ukraina-1.16383561. Sitert som i originalartikkelen.
2 Samme sted.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *