2023: Snu krisa om til revolusjon!

Av Revolusjonære Kommunisters mediegruppe.


Revolusjonære Kommunister vil ønske et godt nyttår!

Det siste året har vært vanskelig og hardt for mange, med prisøkninger, dyr strøm, krig og voldsomheter verden over. Det er forståelig at mange føler på en dyp pessimisme og at verden bare blir verre og verre.

Men vi revolusjonære kommunister er ikke pessimistiske – tvert om. Vi vet om en bedre framtid, og kjemper for et sosialistisk Norge og en sosialistisk verden. Hvor det ikke er jakten på profitt som rår, men solidaritet og menneskelige behov. Hvor land og folk lever i fred med hverandre, og mennesket lever i fred med naturen.

Overgangen fra kapitalisme til kommunisme er en hard og lang kamp. Men denne kampen er usannsynlig viktig! Det ser ut til at den økonomiske krisen vil bli verre i året som kommer. 2023 kommer ikke til å løse krisen eller problemene i det imperialistiske systemet. Det er det vi, altså du og jeg sammen med det internasjonale proletariatet, som kan løse. Derfor er det viktig å gjøre opprør mot det kapitalistiske systemet.

Oppgavene våre er klare. Vi skal drive aktiv kamp mot den kapitalistiske krisen og bygge en arbeiderfront mot dyrtida. Vi skal kjempe konsekvent mot mot all imperialisme – uansett hvilket flagg den har. Vi skal kjempe for å avsløre sosialdemokratiet, som gir løfter til massene, men tjener kapitalen. Vi skal kjempe for å bygge solidaritet og løfte fram et revolusjonært perspektiv i alle progressive kamper. Arbeidet vårt i det kommende året vil legge grunnlaget for bevegelsen som kan knuse kapitalismen.

Vil du være med? Vi oppfordrer alle progressive, som vil kvitte seg med kapitalismen og bygge opp en bedre verden, til å ta kontakt med oss. Jo flere vi er, jo sterkere kan vi bli – og hver og en har en rolle å spille i kampen for et nytt samfunn.

Vi låner et dikt fra den store arbeiderdikteren Rudolf Nilsen:

Jeg kommer fra dagen igår,
fra vesten, fra fortidens land.
Langt fremme en solstripe går mot syd.
Det er morgenens rand.

I jubel flyr toget avsted.
Se grensen! En linje av ild.
Bak den er det gamle brendt ned.
Bak den er det nye blitt til.

Jeg føler forventningens sang
i hjertets urolige slag
Så skulde jeg også engang
få møte den nye dag!

Rudolf Nilsen, «Morgen mot Russlands grense». Fra samlingen På gjensyn, 1926.

La dette være den gløden vi bærer med oss inn i det nye året.

2022 var et stort kriseår. I 2023, la oss snu krisa til revolusjon!

One comment

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *