Sovjetunionen 100 år

På denne dagen i 1922, for akkurat 100 år siden, ble Sovjetunionen grunnlagt etter fem år med borgerkrig.

I 1917 ble det russiske tsardømmet, som i hundrevis av år hadde holdt de arbeidende massene nede i trelldom og slavebundet nasjoner, styrtet gjennom Februarrevolusjonen. Men den nye, borgerlige provisoriske regjeringen var ikke i stand til å innfri folkemassenes krav om «fred, land og brød». Den provisoriske regjeringen fikk sin ende gjennom Oktoberrevolusjonen, hvor den russiske arbeiderklassen under ledelse av Bolsjevikpartiet, styrtet den provisoriske regjeringen og etablerte en ny type republikk, bygget opp av arbeider-, bonde- og soldatråd.

Den nye sovjetstaten skapte frykt blant kapitalister og tyranner over hele verden, og ble umiddelbart møtt med brutal motstand fra de reaksjonære klassene i Russland og utenlandske imperialister. Fem blodige år med borgerkrig fulgte, hvor soldater fra seksten land invaderte for å knuse den sosialistiske revolusjonen. Det endte med seier for sovjetmakta, og 30. desember 1922 kunne Lenin seierrikt kunngjøre etableringen av Samveldet av Sosialistiske Sovjetrepublikker (SSSR).

Grunnleggelsen av Sovjetunionen var en massiv seier for proletariatet og undertrykte nasjoner hele verden over. For første gang i historien hadde arbeiderklassen tatt makten i et helt land. Verdensrevolusjonen hadde fått en solid støttebase. 27 år etter ble Folkerepublikken Kina dannet, og i en periode levde en tredjedel av verdens befolkning i sosialistiske land.

I dag er ekstrem rikdom samlet hos noen få privatpersoner, mens millioner lever i nød og fattigdom. De globale økonomiske forskjellene har aldri vært større. Kapitalismens behov for profitt og evig vekst fører til rovdrift på klodens naturresurser, dramatiske klimaendringer, utrydder millioner av plante- og dyrearter og dermed også selve livsgrunnlaget for oss mennesker. Det haster å få slutt på det globale kapitalistiske systemet.

Den viktigste lærdommen vi tar med oss fra etableringen av Sovjetunionen, er at det er mulig å erstatte dagens kapitalistiske system med et sosialistisk system hvor produksjonen bestemmes planmessig etter folks behov. Selvsagt ble det gjort feil under verdens første forsøk på å bygge opp sosialisme. Sosialismen i Sovjetunionen led til slutt nederlag, men dens lærdommer vil hjelpe oss til seier i framtiden. Vi sier som Mao:

Kjempe, lide nederlag, kjempe igjen og lide nederlag igjen, kjempe på nytt . . . helt til det har vunnet seier, det er folkets logikk, og de vil aldri svikte denne logikken. […] Det russiske folks revolusjon fulgte denne loven, og det samme gjelder det kinesiske folks revolusjon. [1]https://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/red-book/ch05.htm

Da Sovjetunionen kollapset i 1991, hadde den for lengst sluttet å være sosialistisk – men den nyliberale sjokkterapien som fulgte, påførte store lidelser på massene. Blant russiske menn sank forventet levealder dramatisk de første årene etter oppløsningen, og nådde ikke sitt tidligere nivå før 1998.

Sovjet-nostalgien står sterkt i flere av de tidligere sovjetiske landene. Putin utnytter denne nostalgien på det groveste for å rettferdiggjøre den imperialistiske invasjonen av Ukraina — samtidig forkaster han Lenin, som anerkjente Ukrainas rett til selvbestemmelse. Den russiske arbeiderklassen gjennomskuer de imperialistiske løgnene mer og mer dag for dag, og vil før eller siden gjøre opprør mot krigen og det imperialistiske tyranniet.

Gratulerer til det internasjonale proletariatet, på Sovjetunionens 100-årsdag! Lenge leve den proletariske verdensrevolusjonen!

Noter

Noter
1 https://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/red-book/ch05.htm

3 comments

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *