Bergen: «Stopp bombingen av Gaza!»

Av redaksjonen for maoisme.no.


I uken som gikk ble det holdt daglige demonstrasjoner ved den Blå Steinen i Bergen under parolen «Stopp bombingen av Gaza». Mellom hundre og to hundre folk møtte opp hver dag for å vise avsky mot Israels folkemorderiske krig og solidaritet med det palestinske folket.

Demonstrasjonene ble gjort levende med musikk, dikt og utrøttelig roping av slagord, blant annet «From the river to the sea, Palestine will be free!» og «Boikott Israel, fritt Palestina».

Appeller ble holdt av flere palestinere samt aktivister fra Kampkomiteen, Revolusjonære Kommunister og andre venner av det palestinske folket.

I RKs appell på fredagen ble det sagt:

Revolusjonære Kommunister er her med parolen «ingen fred uten frihet». Jeg vil si litt om det slagordet, det er nemlig sånn at det slagordet har to sider. På den ene siden betyr det at om man vil ha fred, en varig, rettferdig fred, så må det palestinske folket få sin frihet.

Men den andre siden av slagordet er at så lenge det palestinske folket ikke har sin frihet, så lenge Israel okkuperer Palestina, bomber barn og driver mennesker på flukt, så skal ikke den israelske staten få et øyeblikks fred — for det palestinske folket gjør motstand hver dag, og vil ikke hvile til Palestina er fritt.

Arrangørene melder at det også neste uke vil holdes daglige demonstrasjoner fra klokken 16 til 17 ved den Blå Steinen.

Vi oppfordrer alle antiimperialister, revolusjonære og venner av det palestinske folket i Bergen til å møte opp og vise motstand mot Israels folkemorderiske krig.


Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *