RK ønsker innspill og kritikk

I februar 2022 ble dokumentet «Revolusjonære Kommunisters standpunkt» vedtatt av landsledelsen i RK, og dette har fram til nå tjent som vårt politiske enhetsgrunnlag. Standpunkt-dokumentet var imidlertid aldri ment som et permanent program.

Revolusjonære Kommunister arbeider nå med å utvikle et mer langvarig program, som skal gjøre rede for organisasjonens prinsipper, vår analyse av den situasjonen i Norge og verden, og de politiske oppgavene til kommunister i Norge på kort og lang sikt.

Revolusjonære Kommunister (RK) sender ut en oppfordring til alle våre venner, sympatisører og andre progressive om å sende innspill til organisasjonens programprosess, og særlig kritikk av det gjeldende standpunktdokumentet.

Det gjeldende standpunktdokumentet kan leses her. Vi oppfordrer til å sende innspill og kritikk via e-post eller kontaktskjemaet på denne siden.

8 comments

 1. Hei! Kommer med tredelt kritikk her: Del 1. Referanser til tidlig 1900 er ikke lengre stor relevanse, og standpunkt om Sovjet og 1960-tallets Kina ligger for langt bak i tid til å ha relevanse IMO.

  Del 2. for lite fokus på norge, feks eksisterende norske partier og norske økonomiske forhold, fattigdom, bolig, sult etc.

  Del 3. Norge som imperialistmakt, NATO etc. Ser ingenting om det

  1. Hei, Lars!

   Når det gjelder punkt 1 er jeg delvis enig, men mest uenig. Enigheten først: Sovjet og Kina har fått uforholdsmessig stor plass i Standpunkt-dokumentet, på bekostning av andre spørsmål. Når det er sagt, mener jeg det er nødvendig for kommunister i Norge å ha standpunkt på den sosialistiske oppbygginga i Sovjet og Kina. I en periode på flere tiår levde en tredel av menneskeheten i sosialistiske land — her er det et vell av lærdommer å trekke fra, positive og negative. Vi bør forstå hvordan arbeiderklassen i Sovjet og Kina klarte å seire for en tid, og hvorfor de ble til slutt ble beseiret av kontrarevolusjonene i 1956 og 1976, slik at vi kan «komme lenger» neste gang og unngå de samme feilene.

   Når det gjelder punkt 2 og 3 er jeg enig med deg. Dette er viktige mangler med standpunktdokumentet slik det er nå.

   Har du anledning til å utdype litt hva du mener her? Hva bør programmet inneholde om Norge, norske partier, og norske økonomiske forhold? Hva er de viktigste oppgavene våre i kampen mot NATO og norsk imperialisme?

  1. Hvis vi, for eksempel, tar for oss Napoleon, jeg mener situasjonen kan analyseres som et resultat av de partikulære materielle forholdene som den revolusjonære Frankrike befant seg i. Egentlig ville Robespierre, eller Cromwell ha vært bedre eksempler. Revolusjonen var isolert, omringet av fiender, som var en stor grunn bak det gradvise kollapset av den revolusjonære Frankrike. Marx analyserer i hvert fall hvordan, senere, Louis Bonaparte fikk makten med paralleller til Napoleons maktovertagelse: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/
   Jeg anbefaler å lese det. Eksemplet om den franske revolusjonen går egentlig kontra formålet med argumentasjonen her, siden den franske revolusjonen (og den engelske borgerkrigen) la til grunnlaget for at kapitalismen fikk etablere seg som verdenssystem og liberalisme fikk etablere sin hegemoni.

 2. Sporsmål 2
  I https://www.maoisme.no/standpunkt/ sier du «Under sosialismen vil vi trenge en sterk stat med en voldsmakt» «Voldsmakten i den nye staten (hæren og ordensmakten) må være en del av den allmenne væpningen av folket, og ikke en stående hær og politistyrke adskilt fra folket.» Forklar hvordan staten og hæren skal bli styrt av folket og ikke kapitalisten.

 3. Svaret, utifra det du siterer, ser ut til å være åpenbart. Den stående hæren blir erstattet med den allmenne bevæpningen av folket.

  1. Hei, Karl!

   Det kan du selvsagt fortsatt gjøre. Send gjerne til maoisme_no….protonmail.com (erstatt «….» med «@»).

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *