Kraftfulle markeringer 1. mai

I flere byer har Revolusjonære Kommunister deltatt i kraftfulle markeringer på arbeiderklassens internasjonale kampdag 1. mai.

Vi er svært fornøyde med at revolusjonære og anti-imperialistiske paroler har vært godt synlige på kampdagen. Vi vil gjengi rapporter fra markeringene i tre byer:

Bergen

Revolusjonære Kommunister deltok på anti-imperialistisk markering kl. 13:00 mot dyrtid og krig. RK stilte med parolene «Klassekamp mot prisstigninga!» og «Imperialistene ut, leve motstandskampen!», med henvisning til krigen i Ukraina.

På markeringen ble det holdt appeller ved RK, Kampkomiteen, Worker-Communist Party of Iran, Hekmatist (Official line) og Kurdisk Kulturforum.

Tjen Folket Media skriver at «[a]ppellantene ble flere ganger avbrutt av applaus og jubel fra de fremmøtte.»

Etter appellene sang deltakerne Internasjonalen, før demonstrasjon gikk i samlet tropp mot Grieghallen for å delta som antiimperialistisk blokk i LO-toget. Her sluttet flere seg til, inkludert Motmakt og personer fra det sudanske miljøet i Bergen.

Etter LO-arrangementet på Torgallmenningen gikk toget nedover Bryggen, ned Strandkaiterminalen og deretter tilbake til Torgallmenningen. I den antiimperialistiske blokken ble det ropt slagord som «Solidaritet med Kurdistan!», «Antifascisme er selvforsvar!» og «Viva Marx! Viva Lenin! Viva Mao Zedong!»

Trondheim

Revolusjonære Kommunister deltok på markering med Kampkomiteen før LO-toget, i toppen av Nordre Gate. Makreringen ble holdt under parolene «Stopp kuttene — la kapitalistene betale sin egen krise», «Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!» og «Fred mellom folk, kamp mellom klasser».

RK og Kampkomiteen holdt appeller mot dyrtid og imperialisme. RKs appell avsluttet med en strofe fra «Enhetsfrontssang»:

La oss være ærlig. Den nåværende verdenssituasjonen er helt jævlig! Og dette er ikke noe nytt.

Vi ser fordervelsen gang på gang igjen. Disse grufulle situasjonene er en del av en lang rekke katastrofer som hjemsøker den nåværende orden; inflasjon, dyr strøm, nedlegging av velfredstjenester og økte matpriser. Hva er det som fører til disse situasjonene, som har forekommet over flere regjeringer, i flere land og over flere tiår?

Hva er det som er fellesnevneren i alle disse tilfellene? Det er ikke hvilket parti som sitter i regjering. Det er ikke kompetansen til politikerene. Det er systemet, det er den udemokratiske og byråkratiske måten som økonomien og staten er organisert på. Det er at våre liv er underordnet kravet om profitt og evig vekst. 

Selv om alt virker fortapt og ting blir verre, er ikke alt håp borte. Det er derfor vi i Revolusjonære Kommunister mener det er på tide at vi tar skjebnen i våre egne hender, organiserer oss, bygger vår egen makt og tar vare på hverandre. Dette er en hard og lang kamp, men en bedre verden er mulig.

Et menneske er et menneske,
det vil derfor ikke tåle tyranni.
Det vil ikke tåle slavepisk,
og vil alltid være fri.

Etter markeringen gikk aktivistene sammen i en internasjonal seksjon i LO-toget, der det ble ropt slagord som «Styrk den internasjonale solidaritet!» og «Russland, Nato, USA – Henda vekk fra Ukraina!».

Senere på kvelden holdt Revolusjonære Kommunister et sosialt møte med venner og sympatisører. Deltakere beskrev stemningen på møtet som svært positiv, og en god avslutning på kampdagen.

Oslo

Aktivister fra Revolusjonære Kommunister deltok i anti-imperialistisk blokk bak parolen «Arbeidere og undertrykte i alle land — foren dere!», sammen med Kampkomiteen, Worker-communist Party of Iran – Hekmatist, Solidaritet med revolusjonen i Iran, Communist Party of Iran, Workers Socialist Organisation of Afghanistan, Worker-communist Party of Iran og Worker-communist Party of Kurdistan – Abroad Organisation.

Aksjoner for 1. mai

I ukene før 1. mai har aktivister hengt opp plakater, delt ut flere hundre løpesedler og hengt opp klistremerker med slagordet «Ut på gata 1. mai».

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *