Chile: Urfolkskamp mot norsk imperialisme

Foto: John Englart, Flickr.


VG publiserte nylig en artikkel om Mapuche-folkets kamp mot et norsk vannkraftsprosjekt i Chile.

Tjen Folket Media har tidligere skrevet om Mapuche-folkets kamp. At borgerpressen også skriver om den norske imperialismens forbrytelser i utlandet, er langt mindre vanlig.

Anledningen er at Millaray Huichalaf, en av lederne for Mapuche-folkets kamp mot Statkraft, var på besøk i Norge forrige uke for å stille krav til den norske regjeringen.

Vi gjengir et utdrag fra VGs intervju med Huichalaf:

Huichalaf mener at urfolk i Chile blir utsatt for det samme som samene på Fosen i Trøndelag.

Der kjemper samene mot Statkrafts vindturbiner, som er et påvist brudd på menneskerettighetene.

– Vi har mye til felles med samene i Norge, og vi har en felles fiende: Statkraft.

Det er Elle Nystad, prosjektleder for Fosen-demonstrasjonene, enig i.

Huichalaf og Nystad har selvsagt helt rett i dette. Mapuche-folket og samefolket kjemper begge mot norsk imperialisme og for retten til land og vann.

Det er alle kommunisters plikt å kjempe først og fremst mot sitt eget lands imperialisme. Når urfolk i Chile og Sápmi kjemper tilbake mot norsk imperialisme, er det vår plikt å støtte dem.

Vi sier:
Kjemp mot norsk imperialisme!
Statkraft ut av Chile!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *