8. mars: Rød hilsen på kvinnedagen!

Uttalelse fra Revolusjonære Kommunister (RK).

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Siden kampdagen først ble erklært i 1917, har 8. mars vært en dag for å løfte kvinners krav og føre kampen for kvinnefrigjøring framover.

I år markeres kvinnedagen mot en bakgrunn av imperialistisk krig i Ukraina, og dyrtid her hjemme. Krigen og krisen rammer kvinner ekstra hardt — samtidig pågår det en reaksjonær offensiv mot kvinners rettigheter i flere land. Som ledd i denne offensiven, og for å rette oppmerksomheten bort fra krisen i systemet, bruker herskerklassen skeive som syndebukk for å splitte de undertrykte klassene.

Kvinneundertrykkinga henger tett sammen med kampen mot det imperialistiske systemet — den globale økonomien er bygget opp på utbytting av kvinner fra topp til bunn. I Bangladesh og på Sri Lanka jobber kvinner titimersskift i tekstilfabrikkene fram til de er «for gamle» eller for slitne. I Thailand og på Filippinene jobber fattige kvinner i bordeller for vestlige «sexturister». Særlig transkvinner blir presset inn i sexindustrien.

Også i Norge blir arbeiderklassens kvinner utbyttet ekstra hardt. Kvinner tjener 87,5% av hva menn tjener for like mange timer arbeid, og kvinner jobber mer ufrivillig deltid. Menns vold rammer kvinner i alle klasser, men arbeiderklassens kvinner er mest utsatt. Partnervold økte dramatisk under pandemien, og én av fem kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Transpersoner av alle kjønn er også ofre for patriarkalsk vold, som stort sett begås av menn.

Kvinner er ikke passive ofre for undertrykking — tvert imot! Det siste året har vært preget av kvinneopprør i flere land. I Iran har hundretusener av kvinner tatt til gatene mot det reaksjonære prestestyret, under slagordet «kvinner, liv, frihet». I USA kjemper kvinner tilbake mot Høyesteretts angrep på retten til selvbestemt abort. I India og på Filippinene har kvinner ledende stillinger i folkehærene som går i spissen for nydemokratiske revolusjoner.

Vi sender røde hilsner til kvinner i alle land, som kjemper tilbake mot patriarkalsk undertrykking og går i spissen for å avskaffe hele det imperialistiske systemet.

Kjemp mot patriarkatet!
Ned med det imperialistiske systemet!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *