Gratulerer med samenes nasjonaldag, 6. februar!

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi.

Av Reidar K. – Kommentator i maoisme.no


Samenes nasjonaldag, også kalt Samefolkets dag, er 6. februar. På denne datoen kom det første internasjonale samemøtet sammen i Trondheim i 1917.

Som så mange andre nasjonale minoriteter som lever uten egen stat, er samene blitt utsatt for hard undertrykking i de statene de lever i. For Norges del har vi en lite ærerik historie hvor staten har drevet en brutal assimileringspolitikk hvor den nasjonale identiteten og kulturen f or manges del har blitt ranet og ødelagt. I tillegg til den nasjonale undertrykkinga har de samiske områdene blitt sett på som en koloni som borgerskapet og deres stat har ranet og utbyttet for ressurser.

Selv om brutaliteten i undertrykkingen idag ikke er på samme nivå som i tidligere tider, foregår det fortsatt utplyndring av de samiske områdene. Bit for bit stjeles områdene samene bruker i sin virksomhet av den norske staten til fordel for norsk industri og norske interesser. Dette har ikke bare økonomiske konsekvenser, men gjør også at samiske tradisjoner og kultur gradvis reduseres og fortrenges.

Den norske stat og de borgerlige mediene framstiller det normalt som om dette er noe som hører historien til. Men prosessen pågår fortsatt i dag.

I 2016 ga NVE det svenske vindkraftselskapet Eolus Vind konsesjon til å bygge 109 vindturbiner i Øyfjell-området i Vefsn. Hvert år brukes dette området til å flytte tusenvis av rein mellom sommer og vinterbeite. Det finnes ikke noe alternativ til å flytte reinen gjennom dette området for dem som driver med reindrift i dette området. Med andre ord fortrenges tradisjonell samisk reindrift fra nok et område, som et ledd i at norsk og internasjonal kapital ekspanderer på urfolks bekostning.

Europas største park for vindbassert kraft finnes på Fosen. Også denne til fortrengsel av samisk reinsdrift. Norsk høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige[1]https://www.nrk.no/trondelag/vindkraftutbygging-pa-storheia-i-trondelag-_-norske-samer-mener-strider-mot-urfolks-rettigheter-1.15685096. På tross av denne dommen har regjeringen vedtatt at vindparken blir stående[2]https://www.nrk.no/trondelag/regjeringen-vil-beholde-vindkraft-og-reindrift-pa-fosen_-enda-hoyesterett-har-sagt-at-det-er-ulovlig-1.16046513. Dette sier alt om hvor hult og innholdsløs den norske staten framstilling av seg selv som forsvarer av urfolks rettigheter i virkeligheten er.

Vi fordømmer den norske staten og det norske borgerskapets angrep på den samiske nasjon, som til tross for fagre løfter og rosende ord fortsetter idag. Samene har rettigheter som urfolk og nasjonal minoritet. Vi vil forsvare den samiske nasjonenes rett til å selv bestemme over sine områder, og deres kamp mot undertrykking og utbytting fra den norske staten og den norske herskerklassen. Vi oppfordrer alle ofre for undertrykking og kapitalismens rovdrift på mennesker, natur og kultur til å forene seg i kampen for et bedre samfunn fritt for undertrykking og fritt for kapitalisme.

Noter

Noter
1 https://www.nrk.no/trondelag/vindkraftutbygging-pa-storheia-i-trondelag-_-norske-samer-mener-strider-mot-urfolks-rettigheter-1.15685096
2 https://www.nrk.no/trondelag/regjeringen-vil-beholde-vindkraft-og-reindrift-pa-fosen_-enda-hoyesterett-har-sagt-at-det-er-ulovlig-1.16046513

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *