Full støtte til Fosen-demonstrantene!

Uttalelse fra Revolusjonære Kommunister.

Sist torsdag, 23. februar, var det 500 dager siden Høyesterett erklærte utbyggingen av vindmølleanlegget på Fosen for å være i strid med menneskerettighetene. 150 vindmøller har blitt reist i reinbeitedistriktet Fovsen-Njaarke siden 2016, og verken Stortinget eller regjeringen har gitt tegn til at de planlegger å følge Høyesteretts dom og fjerne vindmølleanlegget.

Siden torsdag har unge samiske demonstranter okkupert lobbyen til Olje- og Energidepartementet (OED). De krever at de ulovlig utbygde vindmøllene på Fosen fjernes, og at den norske staten respekterer samefolkets landmessige rettigheter.

OED svarer på aksjonen med å tvinge aktivistene inn i en ufrivillig sultestreik. Vektere har stengt av inngangene til bygget, og nekter adgang til både journalister og frivillige som ønsker å bringe inn mat til aktivistene.

Om et halvt år skal Sannhets- og forsoningskommisjonen legge fram sine anbefalinger til Stortinget. Vi vet ennå ikke hvilke tiltak kommisjonen kommer til å forslå, men må spørre oss selv: Kan det finnes virkelig forsoning mellom undertrykkere og undertrykte? Kan man kreve at et undertrykt folk «forsoner seg» med undertrykkeren, mens undertrykkingen fortsatt pågår?

Den norske staten er en kolonialistisk stat, som gjerne bryter sine egne lover når norske, svenske og amerikanske energikapitalister vil rane samiske landområder. Det er rett å kjempe tilbake mot kolonialistisk utbytting og undertrykking!

Utbyggingen av Fosen-anlegget er et klart overgrep mot samefolkets rettigheter som folk, og okkupasjonen av OED-lobbyen er rettferdig.

Vi sier:

Støtt okkupasjonen av Olje- og Energidepartementet!
Demonstrantenes krav må innfris umiddelbart!
Leve samefolkets kamp for selvråderett!


Les om saken:

https://www.sagat.no/nyheter/ingenting-far-slippe-inn-hovedinngangen/19.36927

https://www.nrk.no/sapmi/13-demonstranter-ved-olje–og-energidepartementet-1.16310838

https://www.svt.se/nyheter/sapmi/detta-har-hant-vindkraftparken-pa-fosen

https://www.svt.se/nyheter/sapmi/aktivisterna-pa-norska-departementet-vi-gar-inte-ut-frivilligt

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *