Bergen: Solidaritet med kvinner i USA!

Lørdag 2. juli ble det holdt demonstrasjon i Bergen, i solidaritet med kvinner i USA som kjemper for å forsvare retten til selvbestemt abort.

Rød Ungdom tok initiativ til demonstrasjonen, som del av en nasjonal kampanje for abortrettigheter. Flere andre organisasjoner sluttet opp om initiativet, inkludert Revolusjonære Kommunister.

RK delte ut løpesedler før og under markeringen. Forbipasserende som tok imot svarte i hovedsak med entusiastisk støtte, og flere sluttet seg til demonstrasjonen.

Løpeseddelen lød:

Høyesterett i USA har opphevet dommen som sikret retten til abort på nasjonalt nivå. Nå vil millioner av kvinner miste denne retten.

Dette er et brutalt angrep på kvinner, og særlig de fattigste. Utrygge aborter dreper titusenvis av kvinner hvert år.

Mens rike kvinner har råd til å reise til delstater hvor abort er lovlig, vil millioner av kvinner stå uten denne muligheten.

Demokratene har ikke løftet en finger for å sikre retten til abort. Etter 2008 hadde partiet flertall både i Kongressen og Representantenes Hus, men nektet å vedta en abortlov.

Nå kjemper millioner av kvinner for retten til abort. Revolusjonære Kommunister (RK) støtter kampen, og utvider vår sterkeste solidaritet til søstre i USA.

Forsvar retten til abort!
Det er rett å gjøre opprør mot reaksjonære!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *