Norsk imperialisme i Afrika

Rødts Bjørnar Moxnes dekker over norsk imperialisme når han skylder på USA og afrikanske militære ledere.

Av Nora – Kommentator i maoisme.no


USA oppretta i 2008 Africa Command, som er en hovedkommando i det amerikanske forsvaret, med hovedkvarter i Stuttgart i Tyskland. Det ble opprettet for å ha en militær støtte for å utvide amerikansk imperialisme i Afrika. Ifølge Africom selv ble kommandoen opprettet for å motvirke transnasjonale trusler og fremme amerikanske interesser, samt regional sikkerhet stabilitet og velstand.[1]https://www.africom.mil/about-the-command USA har i større grad ønsket tilgang til afrikanske ressurser og markedsandeler, og i tråd med økte interesser i Afrika trengte de også en voldsmakt som kunne støtte opp om dette.

USA driver en omfattende aktivitet i Afrika for å fremme egne interesser. De driver alt fra demokratiledelsesutdanninger, som innebærer å finansiere og utdanne ledere som vil fremme amerikanske markedsinteresser, til direkte militær trening av grupper som er lojale.

Norge har deltatt i militære øvelser arrangert av Africom (det amerikanske forsvaret) for å trene opp afrikanske sikkerhetsstyrker. Dette vil Rødt nå forhindre, etter at det er avslørt at disse styrkene har gjennomført tre kupp. Det er bra at Rødt vil stoppe dette. Rødts leder Bjørnar Moxnes sier:

– Det er en skandale at norske regjeringer drar Norge inn i sånne militære eksperimenter uten å informere befolkningen og Stortinget. Vi har gjennom disse militære bidragene bidratt til tre militærkupp i afrikanske land. Norske soldater er blitt misbrukt av militære ledere som har innført diktatur. Vi blir i tillegg utnyttet av USA som vil skaffe seg kontroll i Sahel-området.

Bjørnar Moxnes, Rødt

Det er ingen tvil om at USA vil skaffe seg kontroll i Sahel-området og at Norge bidrar til å få dette gjennomført. Men Moxnes analyse om at norske soldater er misbrukt av militære ledere i Afrika og USA er mildt sagt snudd på hodet. Den norske staten er en imperialistisk stat som trekker enorme mengder ressurser ut av Afrika hvert eneste år, for eksempel på olje i Angola [2]https://e24.no/olje-og-energi/i/Ql62JV/statoil-holder-angola-fortjenesten-hemmelig.
Tallet på norske bedrifter i Afrika er mangedoblet siden 2000. Norske selskaper, både statlige og private vil tjene penger i Afrika, og fremme egne interesser. De norske militære bidragene henger sammen med dette. Norge og USA fronter begge en verdensorden basert på kapitalisme og fritt marked, og går imot nasjoner i Afrikas muligheter til å bygge opp selvstendige stater. Norge og USA ønsker å profittere på de afrikanske landene, enten det gjelder ressurser, arbeidskraft eller markedsandeler. Dette kommer med en pris, nettopp fordi det er mange krefter i Afrika som ikke ønsker dette. Det er bevegelser og ledere i afrikanske land som ønsker å sette eget lands utvikling først, og ikke etterkomme krav fra imperialistiske land. Den imperialistiske staten Norge har egeninteresse av å sørge for at de kan fortsette med utbyttingen i Afrika. Det krever også militær satsing, selv om den ikke-militære satsingen er en vesentlig og viktig del av strategien.

Å gå imot de norske militære bidragene er vel og bra, men det må spres kunnskap om at dette er en del av en imperialistisk strategi. Den norske staten og de norske private selskapene må avsløres, deres imperialistiske karakter må avsløres, og vi må jobbe mot all norsk imperialisme. Å late som om norske soldater utnyttes av afrikanske ledere er å mislede folk. Ikke minst så er det å fjerne de norske politikernes ansvar, disse er fullt klar over hva de gjør, og at de sender norske soldater i krig for å fremme kapitalistiske interesser. Vi lurer på hva Moxnes analyse her egentlig er? At de amerikanske politikerne trener militære grupper for å fremme egne interesser, mens norske politikere er så gode og snille at dette ikke gjelder for dem?

Dette er ikke første gang Rødt dekker over norske imperialistiske interesser ved å rett og slett ikke snakke om det. Rødt vil ha Norge ut av NATO fordi NATO er en trussel for norsk trygghet, og fordi Norge blir dratt med i kriger «vi» ikke har interesse av. [3]https://roedt.no/nato-gjor-norge-mindre-trygt [4]https://roedt.no/hvilke-utfordringer-star-vi-overfor Norge framstilles som et slags offer for amerikansk imperialisme, når den norske stat i virkeligheten profitterer på egen norsk imperialisme, som samarbeider med den amerikanske.

Noter

Noter
1 https://www.africom.mil/about-the-command
2 https://e24.no/olje-og-energi/i/Ql62JV/statoil-holder-angola-fortjenesten-hemmelig
3 https://roedt.no/nato-gjor-norge-mindre-trygt
4 https://roedt.no/hvilke-utfordringer-star-vi-overfor

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *