Antifascismen og statens lange klør

Dette er en tekst vi har fått tilsendt.

Hvordan myndighetene hindrer framveksten av en antifascistisk bevegelse

Spredningen av fascistisk og rasistisk tankegods i Norge har økt og blitt normalisert over flere år. De fascistiske organisasjonene sliter fremdeles med å verve i store antall, men de gjør stadige forsøk. Organisasjoner som SIAN, Alliansen og Nordfront (SMR) forsøker å nå ut til ulike grupper, selv om de samarbeider og hver på sin måte bygger en fascistisk bevegelse i Norge.

Den fascistiske bevegelsen er farlig. Det trenger ikke være så veldig mange fascister organisert før de blir en direkte trussel mot mange grupper. Faktisk trenger de ikke være organisert i det hele tatt, spredningen av fascistisk ideologi er nok i seg selv til at enkeltpersoner kan begå terror og drap. Klarer de å organisere flere er det selvfølgelig enda farligere.

Antifascister har arbeidet mot dette så lenge fascismen har eksistert.

Antifascister har jaget nazister ut av Oslos gater, og vi kan takke denne innsatsen for at det i dag ikke er områder i Oslo man ikke kan bevege seg dersom man er minoritet, muslim, jøde, homofil eller trans for eksempel.

Fascistene i SIAN demonstrerer jevnlig, og drar gjerne på turne i Norge hele sommeren. De kommer gjerne til Furuset og Mortensrud. Vi må regne med at dette er for å provosere og for å skape bråk, samt selvfølgelig få støtte og sympati for at de «tør» å stå opp mot muslimene i disse bydelene (slik de ser det). SIAN er svake nå, men denne strategien er starten på en kamp om gatene. Dette legger seg tett opp mot nazistenes framferd før 2. verdenskrig.

Så hvis SIANs mål er å provosere, hva er lurt å gjøre?

Er det ikke lurt å ikke dukke opp, slik at de ikke får provosert noen og «bevist» at disse bydelene er udemokratiske? Problemet med en slik strategi vil være at da får SIAN stå i fred. Da kan sympatisører lett få kontakt og det vil ikke framstå som så farlig og uønskelig å bli organisert fascist. Alle de som blir ramma av SIAN hatske retorikk vil få følelsen av at de står alene, at ingen bryr seg mens fascistene åpent verver midt på Furuset torg. Hvis SIAN har rett til å spre rasisme har minoriteter og alle gruppene fascistene hater samtidig plikt til å la seg hetse og håne. 

Noen mener man skal snu ryggen til, ikke gi SIAN oppmerksomhet, og ellers behandle de som folk. La de komme til ordet, la de bruke sine demokratiske rettigheter.

Hva hvis bruken av de demokratiske rettighetene fører til drap? I ytterste konsekvens folkemord? Blir det et demokratisk folkemord da? Eller er det ingen sammenheng mellom spredning av fascisme og fascistisk politikk?

Også under andre verdenskrig var det nok av folk og politikere som ville behandle fascistene som folk. Heldigvis var det også de som så farene, og tok i bruk alle midler for å knuse fascistene. I Norge bestod den militante motstanden først og fremst av kommunister, som stod opp mot fascistene mot statens vilje. Noen år senere startet også de borgerlige opp militant motstand.

Også i dag er det omfattende arbeid fra myndighetenes side for å hindre antifascistisk organisering.

PST arbeider aktivt for å hindre ungdom i å organisere seg i antifascistiske organisasjoner. Staten og politiet slår hardt ned på antifascistiske demonstranter. De viser tydelig at fascistenes rettigheter er viktigere enn de gruppene som blir angrepet av fascistene. Kommunen involverer ungdommer på alle måter de kan for å inkorporere de i systemet. Da SIAN demonstrerte på Furuset var hundrevis av bydelens ungdom med på tiltak både utenfor Oslo og utenfor landet. ​​​​​​​

Prosjektkoordinator på Furuset Forum og AP-politiker skriver:

«WHEN THEY GO LOW – WE GO HIGH
Igjen har SIAN vært på Furuset og spredt hat.
Var vi der? Nei. Vi tok med mer enn 40 ungdommer og ungdomsledere til København på seminartur.
De har planlagt innsats for årets TV-aksjon, i solidaritet med barn og unge andre steder i verden
Og de har planlagt Furuset Superheltcup, for å skape positiv aktivitet i høstferien for barn og unge som ikke reiser bort
De har også hatt det gøy
De er en fantastisk gjeng unge mennesker
Dette mens rasister og antirasister fra helt andre steder inntok vårt Furuset og kom med hatefulle ytringer mot hverandre. Så dro de igjen..
Hvem vant? Vi.»

Videre skriver han at de tok med over 40 stykker og at Granstangen ungdomsskole tok med flere hundre elever til Tusenfryd denne dagen for å spare dem for hatet.

Jeg tviler ikke på at intensjonene er gode, og at å spare ungdommer for hat og mulige opphissede situasjoner der ungdommene kan bli sinte og få problemer med politiet kommer i alle fall delvis fra et sted der man ønsker det beste for ungdommen. Men det har også en annen side:

Politisk sett så er det autoritært. Politisk sett så trenger fascistene motstand.

Fra et individualistisk standpunkt, der målsetningen alltid er at hver enkelt person blir så godt som mulig tilpasset i systemet, unngår bråk og ubehag og er lojal mot staten så er disse tiltakene perfekte. Men fra et politisk perspektiv, der man anerkjenner at fascismen er en trussel som hverken staten eller politiet tar alvorlig nok, fra et politisk perspektiv der man anerkjenner at systemet er urettferdig og at en bevegelse må bygges opp i opposisjon mot det så er disse tiltakene antidemokratiske og autoritære.

Fascisme er en reell politisk trussel. Fascistene i SIAN ønsker å deportere alle muslimer og man kan ikke se bort ifra at det ville blitt harde undertrykkingsmetoder mot muslimer og andre grupper om SIAN vokste seg større.

Hva om dette hadde skjedd i land som har et diktatur eller som Norge er skeptiske til? Se for dere følgende scenario:

Ved en lovlig motdemonstrasjon mot fascisme stenges området rundt ned, kollektivholdeplasser stenges, bevegelsesfriheten innskrenkes.
Politiet har massiv tilstedeværelse rettet mot antifascistene, ikke fascistenePolitiet filmer og tar bilder av alle antifascistene
Politiet gjerder inn demonstrasjonen, ransaker alle og er til stedet med hunder, hester, militærbiler og opprørsbiler
Kommunen setter i gang en rekke tiltak for å busse folk som blir ramma av rasisme på andre aktiviteter

Ser det ikke ut som et opplegg for å hindre den antifacsistiske bevegelsen å vokse?
Ser det ikke ut som at myndighetene frykter antifascister mer enn fascister?
Og ser det ikke autoritært ut?

Myndighetene er fullt klar over fascismens konsekvenser, både historisk og i dag.

Allikevel er politiet først og fremst rettet mot at fascistene skal få beholde sine friheter, og antifascistene er «farlige» fordi det hender de kaster stein, egg eller roper høyere enn fascistene.

Dette er ikke noe annerledes enn den voldsomme dobbeltmoralen myndighetene opererer med til vanlig, men det er viktig å forstå at dette er ikke i folks interesse. Det er ikke i kvinners interesse, minoriteters interesse, muslimers interesse, jøders interesse eller homofile eller transfolks interesse at fascister behandles med silkehansker og beskyttes mens antifascister slås hardt ned på, samtidig som statens og kommunens lange armer går inn overalt for å hindre at ungdom organiserer seg mot urettferdighet og fascisme. Det er i statens interesse.

Man skulle tro at stat og kommune hadde mer enn nok å gjøre med å bekjempe rasisme og fascisme i egne rekker hvis de brydde seg så utrolig mye om ungdommene. Men der gjør de en elendig jobb.

Men å forhindre politisk opposisjon, det er de interessert i. Og politisk opposisjon eksisterer nesten ikke i Norge. Staten slår ikke bare ned på dette med store mengder politi, men bruker sine lange armer overalt innenfor kommuner og frivillighet.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *