Ut med USA, ned med Taliban, fram for revolusjonen!

Det tok en uke for Taliban å beseire marionetteregimet etablert av USA. Etter en krig som har vart i mer enn 20 år, bestemte USA seg for å trekke seg ut av landet. Da fikk Taliban åpningen de har ventet på, og tok over landet på en uke. Denne krigen, som har sendt millioner av mennesker på flukt, kostet mange menneskeliv og forårsaket kostbare ødeleggelser for Afghanistan, endte opp med seieren til de reaksjonære styrkene i landet.

På den positive siden kan vi ikke unngå å se at USA på alle måter er en papirtiger som kan beseires, og som er villig til å ofre sine allierte for ikke å svekke egen troverdighet. Men selv om kan være glade for at USA-imperialismen er jaget ut av landet, kan vi ikke glede oss over den nå forutsigbare utviklingen i Afghanistan. Vi progressive frykter for framtiden til landets kvinner, skeive, etniske og religiøse minoriteter og politisk opposisjonelle i landet.

Den kommunistiske linjen om det som skjer i Afghanistan må være tydelig, like tydelig som da Lenin skrev i 1924 i «En karikatur av marxisme og imperialistisk økonomisme»:

Imperialismen er i like stor grad vår dødsfiende som kapitalismen er. Slik er det. Ingen marxist vil derimot glemme at kapitalismen er progressiv sammenlignet med føydalismen, og at imperialismen er progressiv sammenlignet med før-monopolistisk kapitalisme. Dermed er det ikke alle kamper mot imperialisme vi skal støtte. Vi skal ikke støtte en kamp av de reaksjonære klassene mot imperialismen; vi skal ikke støtte et opprør av reaksjonære klasser mot imperialismen og kapitalismen.

Hentet fra «A Caricature of Marxism and Imperialist Monism» på Marxist Internet Archive. Vår oversettelse.

Vi anser Taliban som reaksjonære styrker og mener at kommunister ikke kan støtte et slikt folkefiendtlig regime. Nå som marionetteregimet har blitt jaget fra makten, åpnes nye muligheter for det afghanske folket — en mulighet for revolusjonære styrker til å danne et Afghanistan fritt for utnytting og undertrykking av folket, et selvstendig og revolusjonært Afghanistan. Vi uttrykker vår dypeste solidaritet med det afghanske folket og retter vår røde hilsen til det maoistiske partiet C(M)PA. Ned med Taliban, fram for revolusjonen!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *