1

Markeringer mot Russlands angrepskrig mot Ukraina

I flere byer har det de siste par ukene blitt holdt anti-imperialistiske markeringer mot krigen i Ukraina.

Bergen, 24. februar

I Bergen ble det holdt markering bak Hovedbiblioteket 24. februar, på årsdagen for Russlands invasjon. Revolusjonære Kommunister og Kampkomiteen deltok på markeringen, med parolene «Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina» og «Imperialistene ut, leve motstandskampen!»

Appellene fordømte Russlands imperialistiske invasjon og uttrykte full støtte til den ukrainske motstandskampen, samtidig som de tok standpunkt mot norsk våpeneksport og fordømte USA-imperialismens skitne spill.

Fra markering i Bergen 24. februar.’

Fra Revolusjonære Kommunisters appell:

Vi skal ikke ha noen illusjoner om at USA eller NATO støtter Zelenskij-regjeringen fordi de ønsker et fritt, demokratisk og selvstendig Ukraina. For både USA og Russland står kampen om innflytelsessfærer, markeder, råvaretilganger og å svekke den konkurrerende imperialistmakten.

Vi sender røde hilsener til antiimperialister og revolusjonære i Russland, som saboterer den russiske krigsinnsatsen. Vi sender solidariske hilsner til det ukrainske folket, som fører en rettferdig kamp mot okkupasjon. Og vi førdømmer Putin på den ene siden, og imperialistene i USA, Norge og EU på den andre siden, som deler Ukraina mellom seg.

Trondheim, 4. mars

Lørdag 4. mars ble det holdt markering på Torget i Trondheim. Revolusjonære Kommunister, Kampkomiteen og NKP i Trondheim var tilsluttet demonstrasjonen.

Demonstrasjonen fordømte den russiske angrepskrigen mot Ukraina, og stilte i tillegg parolen: «Stopp kuttene – la kapitalistene betale sin egen krise!»

Fra demonstrasjon i Trondheim 4. mars.
Fra demonstrasjon i Trondheim 4. mars.