1

Omreisende rasshøl

Anko van der Werff er sjef i SAS og hisser seg for tiden opp over at hans ansatte ikke går med på 30% nedgang i lønn + rasering av sitt arbeidsvern((https://www.dagbladet.no/meninger/oppforer-seg-som-boller/76546045)).

Hr. Werff har en årslønn i SAS på svimlende 12,5 millioner kroner + pensjonsopptjening på nærmere 5 millioner. I sum suger han altså personlig ut av selskapet over 17 millioner kroner i året((https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/07/06/195857174/sas-pilotene-gar-hardt-ut-mot-lederlonningene-i-flyselskapet))

Werff kom til SAS etter å jobbet i flyselskapet Avianca som ble hardt rammet av koronapandemien. Dette problemet løst Werff & co. ved oppsigelser og jobbkutt, mens ledelsen i selskapet fikk bonuser tilsvarende 59,5 millioner kroner med dagens valutakurs. Drøyt halvparten av bonusen, 31 millioner kroner med dagens kurs, gikk til Anko van der Werff personlig((https://www.dn.no/luftfart/sas/anko-van-der-werff/luftfart/nederlenderen-anko-van-der-werff-er-ansatt-som-ny-sas-sjef-knyttes-til-kontroversiell-bonusutbetaling-i-korona/2-1-1002575)) som takk for den store evnen til å være rasshøl overfor sine ansatte.

Problemet her er ikke at Anko van der Werff er et rasshøl. Problemet er at det kapitalistiske systemet dyrker fram og belønner egoistiske og skruppelløse «ledere» som driver arbeiderklassen ned i fattigdom.

Når lønningene og arbeidsvernet raseres i et flyselskap, så resulterer det i at dette firmaet får et konkurransefortrinn framfor andre flyselskap, og disse vil så ansette Werff eller tilsvarende sjef, som så gjentar prosessen i dette selskapet med å driver arbeiderne til å jobbe enda hardere for enda mindre penger. Slik flyttes samfunnet rikdom vekk fra vanlige arbeidstakere til rike egoistiske parasitter som Werff.