Utdrag fra artikkelen «Om enhet»

Enhet er i sannhet en nødvendighet for arbeiderne. Og aller nødvendigst er det å forstå at ingen uten arbeiderne selv «gir» dem denne enheten, at ingen er i stand til å bidra til deres enhet. Det er ikke mulig å «love» enhet – det ville vært tomt prat og selvbedrag; det er ikke mulig å «skape» enhet ved en «overenskomst» mellom grupper av intellektuelle – det ville være den sørgeligste, mest naive og uvitende villfarelse.

Enheten må erobres, og det er bare arbeiderne selv, de bevisste arbeiderne selv som er i stand til å oppnå dette gjennom et iherdig, uopphørlig arbeid.

Intet er lettere enn å skrive ordet «enhet» i metervis, enn å love enhet og «erklære seg» som tilhenger av enhet. Men å fremme enhet i praksis kan en bare gjøre gjennom arbeid og organisering av de fremskredne arbeiderne, av alle bevisste arbeidere.

Enhet er ikke mulig uten en organisasjon. En organisasjon er ikke mulig uten at mindretallet underordner seg flertallet.

«Trudovaja Pravda» nr. 2, 30. mai 1914.